Opvang

Permanente Plaatsing:
Wij bieden particulieren en organisaties de mogelijkheid schildpadden permanent in het Schildpaddencentrum te plaatsen. De verzorging wordt vervolgens door goed opgeleide medewerkers overgenomen. Verzorging van schildpadden is voor ons niet moeilijk of bijzonder. Dat doen wij sinds 1990 gedegen en vakkundig.

Verzorgingswerkzaamheden worden verricht onder leiding en verantwoordelijkheid van het deskundig beheer van het Schildpaddencentrum. Dagelijks is een team van enthousiaste en toegewijde medewerkers vele uren bezig met het verzorgen en observeren van schildpadden. Observeren is overigens een belangrijke taak aangezien hierdoor ziekteverschijnselen tijdig worden opgemerkt en de betreffende schildpadden vervolgens adequaat kunnen worden behandeld.

Geplaatste schildpadden worden op de juiste temperaturen gehuisvest en zijn volledig beschermd tegen het Nederlandse weertype dat zich kenmerkt door grote en snelle veranderingen van temperatuur. Het spreekt voor zich dat geplaatste schildpadden niet worden gebruikt als proefdieren en niet ter beschikking worden gesteld van dierenhandelaren of particulieren!

Erkend door Rijksoverheid:
Het Schildpaddencentrum bezit de benodigde vergunningen/ontheffingen. Deze zijn binnen het kader van geldende wet- en regelgeving door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verleend.

Kosten en Plaatsingsbijdrage:
De kosten met betrekking tot opvang van schildpadden zijn zonder meer hoog te noemen. De hoge kosten liggen voornamelijk in het kunstmatig verwarmen van schildpadden. Schildpadden zijn immers reptielen en daarom volledig afhankelijk van omgevingswarmte. De energiekosten van het Schildpaddencentrum vallen hierdoor vele malen hoger uit in vergelijking met een asiel voor honden en katten. Dit ondanks de zeer hoge isolatiewaarde van het Schildpaddencentrum in combinatie met toegepaste hoog rendement installaties!

Bij de huisvesting van moerasschildpadden zijn er daarnaast nog aanzienlijke kosten met betrekking tot gecompliceerde waterzuivering en waterbehandeling om infecties te voorkomen. Dit alles buiten de kosten die met dagelijkse voeding, diergeneeskundige behandelingen en technisch onderhoud zijn gemoeid!

Schildpadden zijn bovendien dieren die in gevangenschap respectabele leeftijden kunnen bereiken. 45 jaar voor Noord-Amerikaanse soorten moerasschildpadden en 70 jaar voor Europese soorten landschildpadden zijn geen uitzonderingen.
Het is dan ook aannemelijk dat in het Schildpaddencentrum opgenomen schildpadden nog vele jaren verzorgd moeten worden. Het Schildpaddencentrum ontvangt geen subsidie van de overheid en kan de omschreven kosten zonder financiële bijdragen niet dekken. Particulieren en organisaties die schildpadden plaatsen zullen daarom een financiële bijdrage moeten doen in de exploitatiekosten van het Schildpaddencentrum!

 
Eenmalige Plaatsingsbijdrage:

Bedragen inclusief 21% BTW

pinbetaling


Moerasschildpadden

€ 45,00 per schildpad
Landschildpadden € 45,00 per schildpad
Toeslag schildpadden > 5 kg

€ 50,00 per schildpad

Quarantaine:
Geplaatste schildpadden worden minimaal 14 dagen in quarantaine gehouden om overige in het Schildpaddencentrum gehuisveste exemplaren te beschermen tegen ziekten. Pas als de quarantaineperiode is beëindigd worden schildpadden uitgezet bij eventuele anderen.

Navraag:
Bij de helpdesk kan navraag worden gedaan omtrent situatie van geplaatste schildpadden. Voor het verstrekken van informatie heeft de helpdesk uw naam en datum van plaatsing nodig. Gemiddeld 7 dagen na datum van plaatsing zijn de eerste waarnemingen bekend. Het is daarom niet zinvol eerder navraag te doen!

Plaatsing en Toegang:
Direct na afloop van de plaatsing kunnen twee personen gratis een kijkje nemen in het Schildpaddencentrum. Toegang met meer personen is alleen mogelijk na betaling van de geldende entreeprijs. Bij een volgend bezoek zijn de reguliere entreeprijzen van toepassing!

Bezoekmogelijkheden:
Het Schildpaddencentrum is woensdag t/m zondag van 12:00 uur tot 18:00 uur geopend voor bezoekers. U kunt tijdens een bezoek met eigen ogen zien hoe het met de schildpadden is gesteld. Klik of tik hier voor bezoekmogelijkheden!

Afspraak:
Voor het maken van een afspraak dient u akkoord te gaan met de eenmalige plaatsingsbijdrage.
De helpdesk is 7 dagen per week van 09:00 uur tot 21:00 uur telefonisch bereikbaar op het nummer 0900-72 44 537, naambellen 0900-schildpad.

Ook kan met behulp van e-mail een afspraak worden gemaakt. Vermeld in het e-mailbericht datum en tijdstip wanneer plaatsing het beste uitkomt. Vergeet niet het aantal en soort(en) schildpad(den) in het e-mailbericht te vermelden.

Tenslotte is het mogelijk met behulp van een formulier een afspraak te maken.
Kiest u voor e-mail of het formulier, dan ontvangt u van de helpdesk altijd een e-mail ter bevestiging. Pas dan is de afspraak definitief!

Let op: Woensdag t/m zaterdag van 12:00 uur tot 18:00 uur is plaatsing op afspraak mogelijk. Maandag en dinsdag is het Schildpaddencentrum gesloten en op deze dagen is het niet mogelijk schildpadden te plaatsen. De plaatsingsmogelijkheden op zondag zijn zeer beperkt. Zondag is daarom niet vermeld in het formulier!