Pension

Verzorging:
Gedurende pensionplaatsingen worden de schildpadden met de grootst mogelijke zorg omringd en binnen het Schildpaddencentrum afzonderlijk in volledig verwarmde verblijven gehuisvest. Het aangeboden voedsel is altijd rijk aan vitaminen- en mineralen. Per individuele schildpad wordt een registratie bijgehouden zodat onder andere kan worden vastgesteld of er voldoende voedsel wordt opgenomen!

Pensionverklaring:
U dient voorafgaand aan de pensionplaatsing een pensionverklaring in te vullen en te ondertekenen. In de pensionverklaring zijn enkele bepalingen opgenomen zoals aansprakelijkheid, duur van de pensionplaatsing en garant staan voor betalingen. Met de pensionverklaring weet u precies waar u aan toe bent en zijn misverstanden achteraf niet mogelijk!

Uitsluiting Schildpadden:
Alle soorten schildpadden zijn welkom behalve als het een beschermde soort betreft en de legale herkomst niet kan worden aangetoond. Ook zieke schildpadden kunnen niet altijd als pensionschildpadden worden geaccepteerd. Buiten het feit dat vaak de tijd ontbreekt om de intensieve verzorging in relatie tot de medische behandeling aan te kunnen gaan, bestaat er besmettingsgevaar voor overige in het Schildpaddencentrum gehuisveste schildpadden!

Prijzen en Betalingswijze:
Aan de pensionplaatsing is een vast bedrag per schildpad, per verzorgingsdag of gedeelte van een verzorgingsdag verbonden. Het verschuldigde bedrag dient u bij het brengen contant te voldoen! Pinbetalingen zijn mogelijk. Indien de pensionperiode langer duurt dan 62 dagen, wordt u na elke twee maandelijkse periode op of omstreeks de 1e van de maand volgend op deze periode een factuur toegezonden. Het verschuldigde bedrag dient u vervolgens binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen!

Reserveren:
Met behulp van het formulier kunt u een pensionplaats reserveren. U ontvangt een e-mailbericht waarin datums met betrekking tot brengen en ophalen zijn vermeld. Dit e-mailbericht kan tevens als bevestiging worden beschouwd waardoor u zeker bent van een pensionplaats!
Let op: Maandag en dinsdag is het Schildpaddencentrum gesloten en op deze dagen kunnen geen schildpadden worden gebracht of worden opgehaald!

Plaatsing en Toegang:
Direct na afloop van de plaatsing kunnen twee personen gratis een kijkje nemen in het Schildpaddencentrum. Toegang met meer personen is alleen mogelijk na betaling van de geldende entreeprijs!

Annuleringsvoorwaarden:
Het is mogelijk een reservering te annuleren. Bij annuleren wordt 25% van het verschuldigde bedrag inzake de pensionperiode als annuleringskosten in rekening gebracht. Indien zonder kennisgeving op de 1e dag van de pensionperiode niet in pension is geplaatst, zal de reservering als geannuleerd worden beschouwd!

Schildpadden < 5 kg € 2,50 per schildpad
Schildpadden > 5 kg € 5,00 per schildpad
Schildpadden > 10 kg € 10,00 per schildpad
Schildpadden > 20 kg € 15,00 per schildpad

Boetevaststelling:
Indien schildpadden later worden opgehaald dan de afgesproken datum van ophalen is een boete verschuldigd. De boete bedraagt een verdubbeling van de geldende pensionprijs per geplaatste schildpad voor elke dag of gedeelte van een dag dat de pensionplaatsing langer duurt dan is afgesproken!

Doel Pensionplaatsingen:
Pensionplaatsingen dragen bij aan het langdurig verzorgen van schildpadden zodat deze niet door bijvoorbeeld vakantieplannen behoeven te worden afgestaan. Daarnaast draagt u met een pensionplaatsing bij in de exploitatiekosten van het Schildpaddencentrum. Het mes snijdt zo aan twee kanten!