Archieven

Ik wil mijn schildpad tijdelijk door anderen laten verzorgen. Kunnen jullie iets voor mij betekenen?

Door vakantie, ziekte of andere reden kan het zijn dat uw schildpad tijdelijk ergens anders moet worden verzorgd. Dat moet uiteraard wel goed gebeuren. Wij bezitten een netwerk van sociaal betrokken deskundige schildpaddenliefhebbers die altijd bereid zijn de helpende hand te bieden. Als u wilt dat wij daarin bemiddelen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Ik zoek een nieuw tehuis voor mijn schildpad. Kan het Schildpaddencentrum hierbij helpen?

Voor de schildpad maar ook voor u is het belangrijk dat een goed tehuis wordt gevonden. Dat moet uiteraard een betrouwbaar adres zijn waar de schildpad in principe de rest van zijn of haar leven kan doorbrengen. Wij kunnen u daarbij wellicht helpen in de vorm van bemiddelen of adviezen verstrekken. Neem contact met ons op via het contactformulier en wij gaan bekijken op welke wijze wij u en de schildpad kunnen helpen.

Wie is verantwoordelijk voor in onze fauna gedumpte schildpadden?

De verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij degenen die de schildpadden hebben gedumpt, maar die zijn vaak niet meer te achterhalen. Omdat gedumpte schildpadden bijna altijd aangewezen invasieve exoten zijn, ligt de verantwoordelijkheid bij de provincie. Dat staat in de Regeling Natuurbescherming. Het gaat om bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor eliminatie-, beheers- en herstelmaatregelen. De provincie kan dus formeel beslissen tot verwijderen van gedumpte schildpadden. Bij voldoende opvangcapaciteit gaan wij ervan uit dat provincies in voorkomende gevallen schildpadden in rijkserkende opvangcentra (laten) plaatsen. Voor vragen of opmerkingen omtrent gedumpte schildpadden kunt u terecht bij uw provincie.
Bron: Staatscourant, 22 februari 2018 – nummer 13687.

Verkoopt het Schildpaddencentrum schildpadden?

Nee. Het Schildpaddencentrum verkoopt geen schildpadden. Uitplaatsen op basis van adoptie is eveneens niet mogelijk. Wij vinden schildpadden geen echte huisdieren. In de collectie van het Schildpaddencentrum aanwezige schildpadden genieten van een goed verzorgde oude dag en kunnen dan ook op bezoekdagen worden bezocht.

Kunnen waterschildpadden in een buitenvijver worden gehuisvest?

Daar zijn de meningen over verdeeld. Soorten uit Noord-Amerika zoals de Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad kunnen naar onze mening in de zomermaanden onder optimale omstandigheden in een buitenvijver worden gehuisvest. In de overige maanden adviseren wij nadrukkelijk deze soorten binnenshuis te verzorgen. De veeleisende verzorging binnenshuis mag nooit een reden zijn om schildpadden naar buiten te verplaatsen. Andere soorten waterschildpadden vinden wij sowieso niet geschikt om in een buitenvijver te worden gehuisvest!
Belangrijk: De Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad zijn binnen de Europese Unie aangewezen als invasieve exoten. De afzetting van de vijver moet daarom voldoende zijn om ontsnapping naar de vrije natuur te voorkomen!

Wat is goed voer voor schildpadden?

Het gangbare voer voor waterschildpadden is niet slecht, maar volledig is het zeker niet. Alleen Gammarus ofwel Vlokreeftjes voeren is daarom onvoldoende. Aangezien er veel vraag is naar kwalitatief goed voer zijn wij zelf voer gaan verkopen. Het mes snijdt zo aan twee kanten; schildpadden die in Nederland en België worden gehouden krijgen goed voer en wij krijgen welkome inkomsten voor het Schildpaddencentrum. De bij ons verkrijgbare voerpakketten voor waterschildpadden bevatten een hoog gehalte aan vitaminen en mineralen. De hoeveelheid te verstrekken voer is afhankelijk van grootte en aantal schildpadden. Voer gevarieerd en zoveel als gretig wordt opgegeten. Teveel voeren heeft geen zin en vervuilt alleen maar het water. Bij het houden van meerdere schildpadden is het raadzaam te controleren of elke schildpad voldoende eet. Regelmatig wegen is dan ook ons advies.
Tip! Waterschildpadden waarderen ook vlees, vis, groenten en vruchten.

Ook bij het voeren van landschildpadden is variatie noodzakelijk. Landschildpadden zijn voornamelijk groenten- en vruchteneters. In mindere mate eten ze dierlijk voedsel. In het Schildpaddencentrum krijgen landschildpadden 80% groenten, 10% fruit en 10% dierlijk voer. Groenten kunnen andijvie en sla zijn, maar ook witlof, paksoi, spinazie en bloemkool. Als vruchten worden bessen, frambozen, aardbeien, bananen, mandarijnen, kiwi’s, appels en peren aangeboden. Het is zeer belangrijk zowel groenten als vruchten te voorzien van Carmix en Sporavit. Deze vitaminen- en mineralenpreparaten houden schildpadden in goede conditie en voorkomen zachte schilden. Carmix en Sporavit zijn in de dierentuinwereld een begrip en bij ons verkrijgbaar.
De behoefte aan dierlijk voer voor landschildpadden wordt bij ons ingevuld door de natte variant kattenvoer te verstrekken. Dit voer is verpakt in kuipjes of blik. Voer altijd het betere seniorvoer waarin minder zouten zitten.
Voor bepaalde soorten landschildpadden zoals de Sporenschildpad en de Luipaardschildpad moet altijd vers hooi beschikbaar zijn.
Tip! Biedt in het voorjaar en zomer Paardenbloemen aan. Niet plukken langs de weg of op plaatsen waar gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen.

Mijn schildpad is ziek. Kan ik bij het Schildpaddencentrum terecht?

Nee. Het Schildpaddencentrum heeft geen dierenarts in dienst. In voorkomende gevallen moeten ook wij een dierenarts consulteren. Dat betekent in de praktijk dat wij een dierenarts moeten bezoeken of naar het Schildpaddencentrum moeten laten komen. Wij mogen u alleen verwijzen naar een dierenarts. Een lijst met deskundige dierenartsen kan bij de helpdesk van het Schildpaddencentrum worden opgevraagd.

Ik heb vragen over de verzorging van mijn schildpad. Kan ik bij het Schildpaddencentrum terecht?

In principe kan de helpdesk van het Schildpaddencentrum worden benaderd voor hulp bij verzorging van schildpadden. Bij overbelasting kan worden gevraagd op een later tijdstip telefonisch contact op te nemen of in geval van niet dringende vragen een bezoek te brengen aan het Schildpaddencentrum. Op bezoekdagen is het altijd mogelijk gerichte vragen te stellen. Het is raadzaam lid te worden van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV). De NBSV steunt beschermingsprojecten voor schildpadden in het buitenland en organiseert bijeenkomsten en tentoonstellingen. Ook is het mogelijk ervaringen uit te wisselen met andere liefhebbers van schildpadden. Kijk voor meer informatie op www.trionyx.nl

Bezit het Schildpaddencentrum steunpunten voor opvang van schildpadden in Nederland en België?

Nee. Het Schildpaddencentrum bezit geen steunpunten. Voor opvangactiviteiten van anderen zijn wij niet verantwoordelijk. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor schildpadden binnen het Schildpaddencentrum. Zoekt u een nieuw tehuis voor uw schildpad? Wij kunnen u adviseren en voor u bemiddelen. Neem contact met ons op via het contactformulier en wij gaan bekijken op welke wijze wij u kunnen helpen.

Schildpad gevonden of gevangen? Hoe te handelen?

De schildpad is zo goed als zeker gedumpt. Zet de schildpad onder geen beding terug in onze natuur! Het is bijna altijd een soort schildpad die is aangewezen als invasieve exoot. Terugzetten is schadelijk voor het welzijn van de schildpad en bovendien strafbaar! Het uitzetten of terugzetten is immers faunavervalsing omdat schildpadden hier van nature niet voorkomen en een bedreiging vormen voor inheemse diersoorten! Neem contact op met de regionale dierenambulance of dierenbescherming. Zoek naar contactgegevens op het internet via Google.

Ik heb schildpadden in onze fauna gezien. Kan ik iets doen?

In Nederlandse wateren aangetroffen schildpadden zijn bijna altijd sierschildpadden afkomstig uit de warmere streken van de Verenigde Staten. Het zijn subtropische waterdieren en horen zeker niet in onze fauna thuis. Buiten het gegeven van faunavervalsing kwijnen subtropische schildpadden in ons koude klimaat langzaam weg. Dit los van het feit dat ze een bedreiging vormen voor inheemse diersoorten. Het gaat dan ook veelal om soorten schildpadden die zijn aangewezen als invasieve exoten. Voor de warmtebehoeftige schildpadden is onderbrengen bij een gespecialiseerd rijkserkend opvangcentrum verreweg de beste en meest verantwoorde oplossing. Neem hiertoe contact op met de regionale dierenambulance of dierenbescherming. Zoek naar contactgegevens op het internet via Google.

Waterschildpadden aantreffen in de Nederlandse fauna is overigens geen bijzonderheid. Helaas worden schildpadden als huisdieren gedumpt door mensen die de verzorging niet meer willen of kunnen opbrengen. De schadelijke gevolgen en het strafbaar zijn weerhoudt ze niet van dit handelen, getuige de vele meldingen die wij jaarlijks ontvangen. In principe worden ze overal gedumpt maar op enkele plaatsen in ons land worden naar verhouding veel schildpadden waargenomen. In natuurgebied De Oostvaardersplassen wordt zelfs gesproken over een kolonie schildpadden. De natuur op die plaatsen wordt door de schildpadden zwaar belast. Inheemse diersoorten hebben het daardoor extra moeilijk. De waargenomen aantallen schildpadden zijn niet het gevolg van voortplanting maar omdat op die plaatsen voortdurend schildpadden worden gedumpt in de veronderstelling dat ze kunnen gedijen. De algemene bekendheid van deze plaatsen draagt in grote mate bij aan nieuwe dumpingen.

Initiatieven tot het vangen van gedumpte schildpadden worden door ons zeer gewaardeerd. Er bestaan echter geen standaardtechnieken om waterschildpadden te vangen. Ook professionele organisaties zoals de dierenambulance lukt het vaak niet waterschildpadden uit vijvers, grachten, plassen of sloten weg te vangen (als ze er al aan beginnen?). Hoe groter en dieper het water, hoe moeilijker het vangen van gezonde waterschildpadden is. Pas als de dieren ernstig verzwakt zijn is het mogelijk ze te benaderen en te vangen.