Kunnen waterschildpadden in een buitenvijver worden gehuisvest?

Daar zijn de meningen over verdeeld. Soorten uit Noord-Amerika zoals de Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Zaagrugschildpad kunnen naar onze mening in de zomermaanden onder optimale omstandigheden in een buitenvijver worden gehuisvest. In de overige maanden adviseren wij nadrukkelijk deze soorten binnenshuis te verzorgen. De veeleisende verzorging binnenshuis mag nooit een reden zijn om schildpadden naar buiten te verplaatsen. Andere soorten waterschildpadden vinden wij sowieso niet geschikt om in een buitenvijver te worden gehuisvest!
Belangrijk: De Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad zijn binnen de Europese Unie aangewezen als invasieve exoten. De afzetting van de vijver moet daarom voldoende zijn om ontsnapping naar de vrije natuur te voorkomen!