Vriendschap

Vriendschap:
Het Schildpaddencentrum ontvangt als uniek goed dierendoel geen subsidie van de overheid en is daardoor sterk afhankelijk van financiële ondersteuning. Om alle kosten te kunnen dekken hebben wij uw hulp hard nodig. Wij vragen u daarom vriend van het Schildpaddencentrum te worden. U bepaalt als vriend zelf de hoogte van uw donatie met een minimum van 18 euro per jaar. Dat is slechts 1,50 euro per maand!

Zo blijft u op de hoogte:
U doet de jaarlijkse donatie in de maand waarin u dat het beste uitkomt. U kunt de gewenste maand aangeven bij uw aanmelding. In de aangegeven maand ontvangt u een nieuwsbrief met daarin opgenomen informatie voor het doen van uw donatie. In de maand december ontvangt u tevens de Eindejaars Nieuwsbrief (speciale co-editie). Als er redenen voor zijn dan ontvangt u bovendien tussentijdse nieuwsbrieven. Daarnaast kunt u als vriend de uitgebreide versie van het financieel jaarverslag opvragen. Vrienden worden dus volledig op de hoogte gehouden van het wel en wee van het Schildpaddencentrum!

50% korting op de entreeprijs:
Tegen inlevering van de kortingsbon bij de receptie ontvangt u en ontvangen alle door u meegenomen personen 50% korting op de entreeprijs van het Schildpaddencentrum. Op deze wijze kunt u met uw gezin, familie of kennissen het Schildpaddencentrum op bezoekdagen voordelig bezoeken. De kortingsbon is opgenomen in de nieuwsbrief die u in de aangegeven donatiemaand wordt toegezonden. De kortingsbon is alleen geldig als de donatie voor het betreffende jaar is ontvangen!

Donatieformulier

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €15.00

Donaties en Belastingdienst:
Wij zien uw jaarlijkse donatie als een periodiek terugkerende schenking. Afhankelijk van uw inkomen is de jaarlijkse donatie aftrekbaar van de belasting (er geldt hiervoor een drempel, de hoogte hiervan wordt bepaald door de Belastingdienst). De aftrekbaarheid is van toepassing op donaties aan alle instellingen die door de wet zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum (SVS) is bij de Belastingdienst onder RSIN 820425229 geregistreerd als een dergelijke instelling. Ook geldt de regeling dat SVS geen schenkings- en successierechten hoeft af te dragen waardoor het Schildpaddencentrum uiteindelijk optimaal profiteert van uw donatie. Ons rekeningnummer (IBAN) is NL64 RABO 0151 0329 47. BIC/SWIFT code is RABONL2U. De rekening staat op naam van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum uit Alphen aan den Rijn. Overschrijvingen van uw bankrekening zijn bewijzen voor de Belastingdienst. Raadpleeg voor meer informatie uw belastingadviseur of de Belastingdienst. Het nummer van de Belastingtelefoon is 0800-0543 (gratis).

Periodieke Schenking via Schenkservice:
Klik of tik 
hier voor het vastleggen van een periodieke schenking ofwel jaarlijkse donatie met optimaal belastingvoordeel. Het voordeel kan (afhankelijk van uw inkomen) oplopen tot maar liefst 52%. Indien u via Schenkservice een periodieke schenking ofwel jaarlijkse donatie van minimaal € 50,00 realiseert, komen de kosten van het vastleggen voor rekening van SVS.
Het telefoonnummer van Schenkservice is 030-6922242.

Uw privacy:
SVS verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens zijn en blijven van u. Wij vertellen graag wat wij van u als vriend weten, waarom wij dat nodig hebben en u kunt ons altijd vragen om alle gegevens te verwijderen. In onze privacyverklaring is exact vermeld aan welke regels wij ons houden!

Aanmelden Vriendschap:
Vriend worden kan met behulp van een formulier. U kiest zelf de maand waarin u de donatie wenst te doen. Dit zal veelal een maand zijn die u financieel het beste uitkomt. In de gekozen maand ontvangt u een nieuwsbrief met informatie voor het doen van uw donatie!

Wijzigen gegevens:
Wijzigingen zoals adreswijziging, wijzigen tenaamstelling vriendschap of wijzigen maand waarin u jaarlijks wilt doneren, kunnen telefonisch of via het contactformulier worden gemeld.

Beëindigen Vriendschap:
U kunt de vriendschap op elk moment beëindigen. Het beëindigen kan telefonisch of via het contactformulier worden gemeld. De geldigheid van aan de vriendschap gerelateerde kortingsbonnen vervalt indien in het betreffende kalenderjaar geen minimale donatie van 18 euro is ontvangen!