Vriendschap

Vriendschap:
Het Schildpaddencentrum ontvangt geen subsidie van de overheid en is daardoor sterk afhankelijk van financiële ondersteuning. Om de hoge kosten met betrekking tot opvang van schildpadden te kunnen dekken hebben wij uw hulp hard nodig. Wij vragen u daarom vriend van het Schildpaddencentrum te worden. U bepaalt als vriend zelf de hoogte van uw donatie met een minimum van 18 euro per jaar. Dat is slechts 1,50 euro per maand!

Zo blijft u op de hoogte:
U doet de jaarlijkse donatie in de maand waarin u dat het beste uitkomt. U kunt de gewenste maand aangeven bij uw aanmelding. In de aangegeven maand ontvangt u het jaaroverzicht met daarin opgenomen informatie voor het doen van uw donatie. In de maand december ontvangt u tevens de Eindejaars Nieuwsbrief (speciale co-editie). Als er redenen voor zijn dan ontvangt u bovendien tussentijdse nieuwsbrieven. Daarnaast kunt u als vriend de uitgebreide versie van het financieel jaarverslag opvragen. Vrienden worden dus volledig op de hoogte gehouden van het wel en wee van het Schildpaddencentrum!

50% korting op de entreeprijzen:
Tegen inlevering van de kortingsbon bij de receptie ontvangt u en ontvangen alle door u meegenomen personen 50% korting op de entreeprijzen van het Schildpaddencentrum. Op deze wijze kunt u met uw gezin, familie of kennissen het Schildpaddencentrum voordelig bezoeken. De kortingsbon is voorzien van een QR-code en is afgedrukt in het jaaroverzicht. De kortingsbon is alleen geldig als de donatie voor het betreffende jaar is ontvangen!

Belastingtelefoon:
0800-0543 (gratis)

Schenkservice:
030-6922242
Voor meer informatie omtrent periodieke schenkingen en het opmaken van notariële akten

Periodieke Schenking:
Klik of tik hier voor het vastleggen van een periodieke schenking

Donaties en Belastingdienst:
Wij zien een donatie als een periodiek terugkerende schenking. Afhankelijk van uw inkomen is een donatie aftrekbaar van de belasting (er geldt hiervoor een drempel, de hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de Belastingdienst). De aftrekbaarheid is van toepassing op donaties aan alle instellingen die door de wet zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum (SVS) is bij de Belastingdienst onder RSIN 820425229 geregistreerd als een dergelijke instelling. Ook geldt de regeling dat SVS geen schenkings- en successierechten hoeft af te dragen waardoor het Schildpaddencentrum uiteindelijk optimaal profiteert van uw donatie. Ons rekeningnummer (IBAN) vindt u in de blauwgeel gekleurde afbeelding rechtsboven aan deze pagina. De rekening staat op naam van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum uit Alphen aan den Rijn. Overboekingen van uw bankrekening zijn bewijzen voor de Belastingdienst. Raadpleeg voor meer informatie uw belastingadviseur of de Belastingdienst!

Uw privacy:
SVS verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens zijn en blijven van u. Wij vertellen graag wat wij van u als vriend weten, waarom wij dat nodig hebben en u kunt ons altijd vragen om alle gegevens te verwijderen. In onze privacyverklaring is exact vermeld aan welke regels wij ons houden!

Aanmelden Vriendschap:
Vriend worden kan met behulp van een formulier. U kiest zelf de maand waarin u de donatie wenst te doen. Dit zal veelal een maand zijn die u financieel het beste uitkomt. In de gekozen maand ontvangt u het jaaroverzicht met informatie voor het doen van uw donatie!

Beëindigen Vriendschap:
U kunt vriendschap op elk moment beëindigen. Het beëindigen kan telefonisch of via e-mail aan het secretariaat worden gemeld. De geldigheid van aan de vriendschap gerelateerde kortingsbonnen vervalt indien in het betreffende kalenderjaar geen minimale donatie van 18 euro is ontvangen!