FAQ

Schildpadden vragen

Algemene vragen

Online entreebewijs vragen

Vraag:
Mijn schildpad is ziek. Kan ik bij het Schildpaddencentrum terecht?

Antwoord:
Nee. Het Schildpaddencentrum heeft geen dierenartsen in dienst. In voorkomende gevallen moeten ook wij dierenartsen consulteren. Dat betekent in de praktijk dat wij dierenartsen moeten bezoeken of naar het Schildpaddencentrum moeten laten komen. Wij mogen u alleen verwijzen naar een dierenarts. Een lijst met deskundige dierenartsen kan bij de helpdesk van het Schildpaddencentrum worden opgevraagd.

Vraag:
Ik wil mijn schildpad in het Schildpaddencentrum plaatsen. Kan de schildpad worden opgehaald?

Antwoord:

Nee. De schildpad moet worden gebracht. Wel kunnen wij u adviseren met betrekking tot transport door bijvoorbeeld een dierenambulance. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden.

Vraag:
Wat is goed voer voor schildpadden?

Antwoord:

Het gangbare voer voor waterschildpadden is niet slecht, maar volledig is het zeker niet. Droogvoer zoals gedroogde insecten en garnalen bevat erg weinig mineralen en vitaminen. Ook de verkrijgbare sticks en mixen zijn onvoldoende 'vullend'. Gedroogde insecten, garnalen, sticks en mixen worden daarom bij ons niet als hoofdvoer, maar als bijvoer verstrekt. Wij hebben goede ervaringen met droge kattenbrokjes die in zakken verkocht worden als seniorvoer. Goedkope kattenbrokjes bevatten over het algemeen teveel zouten.
De hoeveelheid gevoerde brokjes is afhankelijk van grootte en aantal schildpadden. Voer zoveel als gretig wordt opgegeten. Teveel voeren heeft geen zin en vervuilt alleen maar het water.
Tip! Waterschildpadden waarderen ook vlees, vis, groenten en vruchten. Onze waterschildpadden krijgen regelmatig zoetwatervis, hart, tartaar, sla, andijvie, banaan, frambozen en aardbeien.

Bij het voeren van landschildpadden is variatie noodzakelijk. Landschildpadden zijn voornamelijk groenten- en vruchteneters. In mindere mate eten ze dierlijk voedsel. In het Schildpaddencentrum krijgen landschildpadden 60% groenten, 30% fruit en 10% dierlijk voer. Groenten kunnen andijvie en sla zijn, maar ook witlof, paksoi, spinazie en bloemkool. Als vruchten worden bessen, frambozen, aardbeien, bananen, mandarijnen, kiwi's, appels en peren aangeboden. Het is zeer belangrijk zowel groenten als vruchten te voorzien van Carmix en Sporavit. Deze vitaminen- en mineralenpreparaten houden schildpadden in goede conditie en voorkomen zachte schilden. Carmix en Sporavit zijn in de dierentuinwereld een begrip en verkrijgbaar via de winkel.
De behoefte aan dierlijk voer voor landschildpadden wordt bij ons ingevuld door de natte variant kattenvoer te verstrekken. Dit voer is verpakt in tinnetjes, kuipjes of blik. Voer altijd het betere seniorvoer waarin minder zouten zitten.
Voor bepaalde soorten landschildpadden zoals de Sporenschildpad en de Luipaardschildpad moet altijd vers vers hooi beschikbaar zijn.
Tip! Biedt in het voorjaar en zomer Paardenbloemen aan. Niet plukken langs de weg of op plaatsen waar gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen.

Vraag:
Kunnen waterschildpadden in een buitenvijver worden gehuisvest?

Antwoord:

Daar zijn de meningen over verdeeld. Soorten uit Noord-Amerika zoals de Roodwangschildpad en Geelwangschildpad kunnen naar onze mening in de zomermaanden onder optimale omstandigheden in een buitenvijver worden gehuisvest. In de overige maanden adviseren wij waterschildpadden binnenshuis te verzorgen. De veeleisende verzorging binnenshuis mag nooit een reden zijn om schildpadden naar buiten te verplaatsen. Andere soorten waterschildpadden vinden wij niet geschikt om in een buitenvijver te worden gehuisvest.

Vraag:
Ik heb vragen over de verzorging van mijn schildpad. Kan ik bij het Schildpaddencentrum terecht?

Antwoord:
In principe kan de helpdesk van het Schildpaddencentrum worden benaderd voor hulp bij verzorging van schildpadden. Bij overbelasting kan worden gevraagd op een later tijdstip telefonisch contact op te nemen of een bezoek te brengen aan het Schildpaddencentrum. Tijdens een bezoek is het altijd mogelijk gerichte vragen te stellen. Het is raadzaam lid te worden van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV). De NBSV steunt beschermingsprojecten voor schildpadden in het buitenland en organiseert bijeenkomsten en tentoonstellingen. Ook is het mogelijk ervaringen uit te wisselen met andere liefhebbers van schildpadden. Kijk voor meer informatie op www.trionyx.nl

Vraag:
Verkoopt het Schildpaddencentrum schildpadden?

Antwoord:
Nee. Het Schildpaddencentrum verkoopt geen schildpadden. Wij vinden schildpadden geen echte huisdieren. In het Schildpaddencentrum geplaatste schildpadden krijgen een goed verzorgde oude dag en kunnen dan ook door de vorige eigenaren of verzorgers worden bezocht.

Vraag:
Bezit het Schildpaddencentrum opvangadressen in Nederland en België?

Antwoord:
Nee. Het Schildpaddencentrum bezit geen steunpunten of opvangadressen. Onze opvang is gevestigd in Alphen a/d Rijn (NL) op het adres J Keplerweg 26. Voor opvangactiviteiten van andere organisaties of personen dragen wij geen verantwoordelijkheid. Wij dragen alleen verantwoordelijkheid voor schildpadden die in het Schildpaddencentrum zijn geplaatst.

Vraag:
Ik heb gedumpte schildpadden in de vrije natuur gezien. Wat kan ik doen?

Antwoord:
In Nederlandse wateren aangetroffen waterschildpadden zijn bijna altijd sierschildpadden afkomstig uit de warmere streken van de Verenigde Staten. Het zijn subtropische dieren en horen zeker niet in onze fauna thuis. Buiten het gegeven van faunavervalsing kwijnen subtropische schildpadden in ons koude klimaat langzaam weg. Dit los van het feit dat ze een bedreiging vormen voor inheemse diersoorten. Voor de warmtebehoeftige schildpadden is onderbrengen bij een gespecialiseerd opvangcentrum verreweg de beste en meest verantwoorde oplossing. Neem hiertoe contact op met de regionale dierenambulance of dierenbescherming. Zoek naar contactgegevens op het internet via Google. Het Schildpaddencentrum heeft onvoldoende mensen en middelen om gedane meldingen in Nederland af te rijden.

Waterschildpadden aantreffen in de Nederlandse fauna is overigens geen bijzonderheid. Helaas worden schildpadden als huisdieren gedumpt door mensen die de verzorging niet meer willen of kunnen opbrengen. De schadelijke gevolgen en het strafbaar zijn weerhoudt ze niet van dit handelen, getuige de vele meldingen die wij jaarlijks ontvangen. In principe worden ze overal gedumpt maar op enkele plaatsen in ons land worden naar verhouding veel schildpadden waargenomen. In natuurgebied De Oostvaardersplassen wordt zelfs gesproken over een kolonie schildpadden. De natuur op die plaatsen wordt door de schildpadden zwaar belast. Inheemse diersoorten hebben het daardoor extra moeilijk. De waargenomen aantallen schildpadden zijn niet het gevolg van voortplanting maar omdat op die plaatsen voortdurend schildpadden worden gedumpt in de veronderstelling dat ze kunnen gedijen. De algemene bekendheid van deze plaatsen draagt in grote mate bij aan nieuwe dumpingen.

Initiatieven tot het vangen van gedumpte schildpadden worden door ons zeer gewaardeerd. Er bestaan echter geen standaardtechnieken om waterschildpadden te vangen. Ook professionele organisaties zoals de dierenambulance lukt het vaak niet waterschildpadden uit vijvers, grachten, plassen of sloten weg te vangen (als ze er al aan beginnen?). Hoe groter en dieper het water, hoe moeilijker het vangen van gezonde waterschildpadden is. Pas als de dieren ernstig verzwakt zijn is het mogelijk ze te benaderen en te vangen.

Vraag:
Schildpad gevonden of gevangen? Hoe te handelen?

Antwoord:
De schildpad is als huisdier gedumpt. Zet de schildpad onder geen beding terug in onze natuur! Terugzetten is schadelijk voor het welzijn van de schildpad en bovendien strafbaar! Het uitzetten of terugzetten is immers faunavervalsing omdat schildpadden hier van nature niet voorkomen en een bedreiging vormen voor inheemse diersoorten! Neem contact op met de regionale dierenambulance of dierenbescherming. Zoek naar contactgegevens op het internet via Google. Het Schildpaddencentrum heeft onvoldoende mensen en middelen om gevonden of gevangen schildpadden op te halen.

Vraag:
Ik weet waar een schildpad niet goed wordt verzorgd. Kan ik dit melden bij het Schildpaddencentrum?

Antwoord:
Nee. Het Schildpaddencentrum is niet bevoegd om misstanden op gebied van verzorging aan te pakken. De landelijke inspectie dienst (LID) van de dierenbescherming, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de dierenpolitie zijn hiertoe wel bevoegd. U kunt een melding doen bij het landelijk meldnummer 144 red een dier.

Vraag:
Mag het Schildpaddencentrum verboden soorten schildpadden opnemen?

Antwoord:
Jazeker. Het Schildpaddencentrum bezit de juiste papieren om invasieve soorten schildpadden en beschermde soorten schildpadden permanent op te nemen.

Vraag:
Ik wil het verjaardagsfeestje van mijn kind in het Schildpaddencentrum vieren. Kan dat?

Antwoord:
Dat is mogelijk. Kijk hiervoor bij arrangementen.

Vraag:
Kan ik in het Schildpaddencentrum werken of stage lopen?

Antwoord:
Het Schildpaddencentrum is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen betaalde banen. Voor een stageplaats kun je via e-mail een verzoek indienen. Het aantal stageplaatsen is beperkt tot 2 per kwartaal.

Vraag:
Ik heb een suggestie/klacht. Waar kan ik deze naartoe sturen?

Antwoord:
Dat kan door het contactformulier in te vullen, een e-mail te sturen of een brief te schrijven naar Schildpaddencentrum, J Keplerweg 26, 2408 AC Alphen aan den Rijn (NL).
Wij vinden het prettig als bezoekers ons informeren over opgedane ervaringen tijdens hun bezoek aan het Schildpaddencentrum. Dit kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn.

Vraag:
Kan ik het Schildpaddencentrum financieel steunen?

Antwoord:
Dat kan, graag zelfs. Het Schildpaddencentrum ontvangt geen subsidie van de overheid en kan alle hulp goed gebruiken. Kijk voor meer informatie bij help ons.

Vraag:
Kan het Schildpaddencentrum mij steunen, bijvoorbeeld door sponsoring of het beschikbaar stellen van entreebewijzen?

Antwoord:
Vrij regelmatig bereiken ons dergelijke verzoeken. Wij kunnen daar echt niet op ingaan. Het Schildpaddencentrum is een ongesubsidieerde non-profit organisatie en sterk afhankelijk van donaties. Wij vinden het niet gepast om donaties te gebruiken voor het ondersteunen van derden. Het beschikbaar stellen van entreebewijzen wordt per aanvraag beoordeeld. Een aanvraag hiertoe kan via e-mail worden ingediend.

Vraag:
Zijn er in de wintermaanden wel schildpadden te zien?

Antwoord:
Ja hoor, ook in de wintermaanden zijn er heel veel schildpadden te zien. Bepaalde Europese soorten landschildpadden houden weliswaar een winterrust, maar dat aantal is ten opzichte van alle aanwezige soorten schildpadden gering. Het Schildpaddencentrum is geheel overdekt en volledig verwarmd. Hierdoor zijn de omstandigheden voor bezoekers en schildpadden ook in de wintermaanden optimaal.

Vraag:
Kan ik een schildpaddenverzorger spreken?

Antwoord:
Als er schildpaddenverzorgers rondlopen kunnen ze worden aangesproken. De verzorgers hebben het druk met het verzorgen van de schildpadden en daarom kunnen ze geen interviews doen. Als er geen verzorgers rondlopen, kunnen vragen worden gesteld bij de informatiebalie.

Vraag:
Kan ik een keer meehelpen met het verzorgen van de schildpadden?

Antwoord:
Het verzorgen van de schildpadden is strikt voorbehouden aan de goed opgeleide verzorgers van het Schildpaddencentrum. Wij krijgen veel verzoeken om een dagje mee te lopen. Als wij deze verzoeken allemaal zouden honoreren, zou het stress voor de schildpadden opleveren. Bovendien zouden de verzorgers erg veel tijd kwijt zijn aan uitleg geven en begeleiding, tijd die er gewoonweg niet is.

Vraag:
Kan het Schildpaddencentrum mij helpen met mijn spreekbeurt of werkstuk over schildpadden?

Antwoord:
Het is niet de bedoeling dat wij je spreekbeurt of werkstuk samenstellen. Dat moet je zelf doen. Maar met een uitgebreid infopakket kunnen wij je wel een heel eind op weg helpen. Ons infopakket stelt je zeker in staat een goed resultaat te behalen. Heb je meer informatie of foto's nodig, dan is het raadzaam een bezoek te brengen aan het Schildpaddencentrum. Met de in het infopakket aanwezige bon krijgen jij en je ouders 25% korting op de entreeprijzen. klik of tik hier voor meer informatie over het infopakket.

Vraag:
Waarom kan het 48 uur duren voordat mijn online entreebewijs wordt geactiveerd?

Antwoord:
Bijna alle dierentuinen werken met e-tickets. Ongeveer 20% van een verkochte e-ticket gaat naar de ticketprovider. Wij besteden die 20% liever aan opvang van schildpadden en daarom is gekozen voor verwerking in eigen beheer. Vrijwilligers verwerken bij gelegenheid aangekochte online entreebewijzen die altijd binnen 48 uur na aankoop worden geactiveerd. Als compensatie voor de maximale wachttijd van 48 uur wordt 25% korting gegeven!

Vraag:
Ik heb een online entreebewijs besteld en wil direct het Schildpaddencentrum bezoeken. Is dit mogelijk?

Antwoord:
Nee. Bezoeken is alleen mogelijk als het online entreebewijs daadwerkelijk is geactiveerd. De QR code van het online entreebewijs wordt namelijk aan de kassa gescand. De medewerker aan de kassa mag u niet binnenlaten als het online entreebewijs niet is geactiveerd.

Vraag:
De wachttijd van 48 uur is verstreken en mijn online entreebewijs is nog niet geactiveerd. Wat moet ik doen?

Antwoord:
Controleer de spam map van uw e-mail account. Het kan zijn dat de door ons verzonden activeringsmail als spam wordt beschouwd. Is dit niet het geval? Neem contact op met de helpdesk. Wij gaan dan onderzoeken wat de oorzaak is.

Vraag:
Mijn online entreebewijs verloopt binnenkort. Kan ik de geldigheid verlengen?

Antwoord:
Nee. De voorwaarden laten niet toe de geldigheidsduur van een online entreebewijs te verlengen.