FAQ

Schildpadden vragen (12)

Ik zoek een nieuw tehuis voor mijn schildpad(den). Kan het Schildpaddencentrum hierbij helpen?

Voor de schildpad(den) maar ook voor u is het belangrijk dat een goed tehuis wordt gevonden. Wij willen daarbij graag helpen in de vorm van bemiddelen of adviezen verstrekken. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier en wij gaan bekijken wat wij voor u en de schildpad(den) kunnen betekenen.

Zijn er goede dierenartsen voor schildpadden?

Jazeker, een lijst met deskundige dierenartsen kan hier worden gedownload.
De lijst met deskundige dierenartsen is zorgvuldig door ons samengesteld. Heeft u goede ervaringen met een dierenarts en staat deze niet op de lijst? Gebruik het contactformulier en geef de gegevens van de dierenarts aan ons door. Wij passen de lijst dan aan. Ook slechte ervaringen met een dierenarts zijn welkom.

Ik wil mijn schildpad(den) tijdelijk door anderen laten verzorgen. Kunnen jullie iets voor mij betekenen?

Door vakantie, ziekte of andere reden kan het zijn dat uw schildpad(den) tijdelijk ergens anders verzorgd moet(en) worden. Wij bezitten een netwerk van deskundige schildpaddenliefhebbers die altijd bereid zijn de helpende hand te bieden. Wij kunnen voor u bemiddelen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

Ik heb schildpadden in onze fauna gezien. Kan ik iets doen?

In Nederlandse wateren aangetroffen schildpadden zijn bijna altijd ondersoorten van de lettersierschildpad (Trachemys scripta) afkomstig uit de warmere streken van de Verenigde Staten. Het zijn subtropische waterdieren en horen zeker niet in onze fauna thuis. Het gaat dan ook veelal om schildpadden die zijn aangewezen als invasieve exoten. Voor de warmtebehoeftige schildpadden is onderbrengen bij een gespecialiseerd rijkserkend opvangcentrum verreweg de beste en meest verantwoorde oplossing. Neem hiertoe contact op met de plaatselijke dierenambulance. Zoek naar contactgegevens op het internet via Google.

Water- en moerasschildpadden aantreffen in de Nederlandse fauna is overigens geen bijzonderheid. Helaas worden schildpadden als huisdieren gedumpt door mensen die de verzorging niet meer willen of kunnen opbrengen. De schadelijke gevolgen en het strafbaar zijn weerhoudt ze niet van dit handelen, getuige de vele meldingen die wij jaarlijks ontvangen. In principe worden ze overal gedumpt maar op enkele plaatsen in ons land worden naar verhouding veel schildpadden waargenomen. In natuurgebied De Oostvaardersplassen wordt zelfs gesproken over een kolonie schildpadden. De natuur op die plaatsen wordt door de schildpadden zwaar belast. Inheemse diersoorten hebben het daardoor extra moeilijk. De waargenomen aantallen schildpadden zijn niet het gevolg van voortplanting maar omdat op die plaatsen voortdurend schildpadden worden gedumpt in de veronderstelling dat ze kunnen gedijen. De algemene bekendheid van deze plaatsen draagt in grote mate bij aan nieuwe dumpingen.

Initiatieven tot het vangen van gedumpte schildpadden worden door ons zeer gewaardeerd. Er bestaan echter geen standaardtechnieken om water- en moerasschildpadden te vangen. Ook de dierenambulance lukt het vaak niet schildpadden uit vijvers, grachten, plassen of sloten weg te vangen. Hoe groter en dieper het water, hoe moeilijker het vangen van gezonde water- en moerasschildpadden is. Pas als de schildpadden ernstig verzwakt zijn is het mogelijk ze te benaderen en te vangen.

Schildpad gevonden of gevangen? Hoe te handelen?

De schildpad kan bij iemand uit de tuin zijn ontsnapt maar kan ook als huisdier zijn gedumpt. Laat de schildpad onder geen beding vrij in onze natuur! Als het om een waterschildpad gaat is het vaak een invasieve exoot. Vrijlaten is schadelijk voor het welzijn van de schildpad en bovendien strafbaar omdat schildpadden hier van nature niet voorkomen en een bedreiging vormen voor inheemse diersoorten! Neem contact op met de plaatselijke dierenambulance. Zoek naar contactgegevens op het internet via Google.

Wie is verantwoordelijk voor in onze fauna gedumpte schildpadden?

De verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij degenen die de schildpadden hebben gedumpt, maar die zijn vaak niet meer te achterhalen. Omdat gedumpte waterschildpadden bijna altijd aangewezen invasieve exoten zijn, ligt de verantwoordelijkheid bij de provincie. Dat staat in de Regeling Natuurbescherming. Het gaat om bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor eliminatie-, beheers- en herstelmaatregelen.

De provincie kan dus formeel beslissen tot verwijderen van gedumpte schildpadden. Bij voldoende opvangcapaciteit gaan wij ervan uit dat provincies in voorkomende gevallen schildpadden in rijkserkende opvangcentra (laten) plaatsen. Voor vragen of opmerkingen omtrent gedumpte schildpadden kunt u terecht bij uw provincie.

Bron: Staatscourant, 22 februari 2018 – nummer 13687.

Verkoopt het Schildpaddencentrum schildpadden?

Nee. Het Schildpaddencentrum verkoopt geen schildpadden. Herplaatsen op basis van adoptie is eveneens niet mogelijk. In de collectie van het Schildpaddencentrum aanwezige schildpadden kunnen op bezoekdagen worden bezocht.

Kunnen water- en moerasschildpadden in een buitenvijver worden gehuisvest?

Daar zijn de meningen over verdeeld. Soorten uit Noord-Amerika zoals de Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Zaagrugschildpad kunnen naar onze mening in de zomermaanden onder optimale omstandigheden in een buitenvijver worden gehuisvest. In de overige maanden adviseren wij nadrukkelijk deze soorten binnenshuis te verzorgen. De veeleisende verzorging binnenshuis mag nooit een reden zijn om schildpadden naar buiten te verplaatsen. Andere soorten water- en moerasschildpadden vinden wij sowieso niet geschikt om in een buitenvijver te worden gehuisvest!

Belangrijk: De Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad zijn binnen de Europese Unie aangewezen als invasieve exoten. De afzetting van de vijver moet daarom voldoende zijn om ontsnapping naar de vrije natuur te voorkomen!

Wat is goed voer voor schildpadden?
Voer voor Waterschildpadden
Complete voerpakketten voor water- en moerasschildpadden.

Het standaard verkrijgbare voer voor water- en moerasschildpadden is niet slecht, maar volledig is het zeker niet. Alleen Gammarus ofwel Vlokreeftjes voeren is daarom onvoldoende. Aangezien er veel vraag is naar goed voer zijn wij als non-profit organisatie zelf voer gaan verkopen. Het mes snijdt zo aan twee kanten; schildpadden krijgen goed voer en wij krijgen welkome inkomsten voor het Schildpaddencentrum. De bij ons verkrijgbare voerpakketten voor water- en moerasschildpadden bevatten een hoog gehalte aan vitaminen en mineralen. De hoeveelheid te verstrekken voer is afhankelijk van grootte en aantal schildpadden. Voer gevarieerd en zoveel als gretig wordt opgegeten. Teveel voeren heeft geen zin en vervuilt alleen maar het water. Bij het houden van meerdere schildpadden is het raadzaam te controleren of elke schildpad voldoende eet. Regelmatig wegen is dan ook ons advies.

Tip! Water- en moerasschildpadden waarderen ook vlees, vis, groenten en vruchten.

Vezelbrokken zijn geschikt als voer voor grote landschildpadden
Ook voor landschildpadden is 
uitgebalanceerd voer verkrijgbaar.

Ook bij het voeren van landschildpadden is variatie noodzakelijk. Alleen een blaadje sla voeren is echt niet voldoende. Landschildpadden zijn voornamelijk groenten- en vruchteneters. In mindere mate eten ze dierlijk voedsel. In het Schildpaddencentrum krijgen landschildpadden 80% groenten, 10% fruit en 10% dierlijk voer. Groenten kunnen andijvie en sla zijn, maar ook witlof, paksoi, spinazie en bloemkool. Als vruchten worden bessen, frambozen, aardbeien, bananen, mandarijnen, kiwi’s, appels en peren aangeboden. Het is zeer belangrijk zowel groenten als vruchten te voorzien van Carmix en Sporavit. Deze vitaminen- en mineralenpreparaten houden schildpadden in goede conditie en voorkomen zachte schilden. Carmix en Sporavit zijn in de dierentuinwereld een begrip en bij ons verkrijgbaar.

Kruidenhooi voor landschildpadden
Alle producten binnen 2 bezorgdagen in huis.
De winkel heeft tot vandaag 690 online bestellingen verwerkt.

De behoefte aan dierlijk voer voor landschildpadden wordt bij ons ingevuld door de natte variant kattenvoer te verstrekken. Dit voer is verpakt in kuipjes of blik. Voer altijd het betere seniorvoer waarin minder zouten zitten.
Voor groter wordende soorten landschildpadden zoals de Afrikaanse Sporenschildpad en Luipaard- of Panterschildpad zijn uitgebalanceerde vezelbrokken verkrijgbaar. Bij het voeren van vezelbrokken is de verhouding maximaal 20% groenten en 5% fruit van de totale voeding. Vezelbrokken zijn compleet. Supplementen zijn daarom niet nodig. Wel moet voor deze soorten landschildpadden altijd Kruidenhooi beschikbaar zijn. Vers Kruidenhooi is verkrijgbaar in onze winkel.

Tip! Biedt in het voorjaar en zomer Paardenbloemen aan. Niet plukken langs de weg of op plaatsen waar gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen.

Meer informatie nodig of liever in een fysieke winkel kopen?
Onze fysieke winkel in Alphen a/d Rijn is elke zaterdag en zondag open van 12:00 tot 15:00 uur. De winkel is ook open op afspraak. Alle producten zijn op voorraad, dus te zien en direct mee te nemen. De winkel is gevestigd op het adres J Keplerweg 26 in Alphen a/d Rijn. Parkeren is gratis. Koffie en thee staan klaar. Graag tot ziens!

Mijn schildpad is ziek. Kan ik bij het Schildpaddencentrum terecht?

Nee. Het Schildpaddencentrum heeft geen dierenarts in dienst. In voorkomende gevallen moeten ook wij een dierenarts consulteren. Dat betekent in de praktijk dat wij een dierenarts moeten bezoeken of naar het Schildpaddencentrum moeten laten komen. Wij mogen u alleen verwijzen naar een dierenarts. Een lijst met deskundige dierenartsen kan hier worden gedownload.

De lijst met deskundige dierenartsen is zorgvuldig door ons samengesteld. Heeft u goede ervaringen met een dierenarts en staat deze niet op de lijst? Gebruik het contactformulier en geef de gegevens van de dierenarts aan ons door. Wij passen de lijst dan aan. Ook slechte ervaringen met een dierenarts zijn welkom.

Ik heb vragen over de verzorging van mijn schildpad. Kan het Schildpaddencentrum mij helpen?

In principe kan de helpdesk van het Schildpaddencentrum worden benaderd voor hulp bij verzorging van schildpadden. Bij overbelasting kan worden gevraagd op een later tijdstip telefonisch contact op te nemen of in geval van niet dringende vragen een bezoek te brengen. Gedurende openingstijden van de fysieke winkel en op bezoekdagen is het altijd mogelijk gerichte vragen te stellen.

Het is raadzaam lid te worden van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV). De NBSV steunt beschermingsprojecten voor schildpadden in het buitenland en organiseert bijeenkomsten en tentoonstellingen. Ook is het mogelijk ervaringen uit te wisselen met andere liefhebbers van schildpadden. Kijk voor meer informatie op www.trionyx.nl

Ik weet waar een schildpad niet goed wordt verzorgd. Kan ik dit melden bij het Schildpaddencentrum?

Nee. Het Schildpaddencentrum is niet bevoegd om misstanden op gebied van verzorging aan te pakken. De landelijke inspectie dienst (LID) van de dierenbescherming, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de dierenpolitie zijn hiertoe wel bevoegd. U kunt een melding doen bij het landelijk meldnummer 144 red een dier.

Bezoekdagen vragen (7)

Is het druk op bezoekdagen?

Op sommige momenten kan het inderdaad druk zijn. In de vroege ochtend (vanaf 10:00 uur) en in de late middag (vanaf 15:00 uur) is het veelal wat rustiger.

De flyer bezoekdagen (A4 formaat) vermeldt alle datums van bezoekdagen en openingstijden van de souvenirwinkel. Vanzelfsprekend nodigt de flyer uit tot het brengen van een bezoek. Alvast onze dank voor het uitprinten en ophangen van de flyer op een goed zichtbare plaats. De flyer kan hier worden gedownload.

Moet ik mij aanmelden voor bezoekdagen?

Nee. Het aanmelden voor bezoekdagen is niet nodig. Wel is het raadzaam tijdig een online entreebewijs met 25% korting te bestellen want het aantal entreebewijzen met korting is beperkt!

De flyer bezoekdagen (A4 formaat) vermeldt alle datums van bezoekdagen en openingstijden van de souvenirwinkel. Vanzelfsprekend nodigt de flyer uit tot het brengen van een bezoek. Alvast onze dank voor het uitprinten en ophangen van de flyer op een goed zichtbare plaats. De flyer kan hier worden gedownload.

Kan ik een schildpaddenverzorger spreken?

Als er op bezoekdagen schildpaddenverzorgers rondlopen, kunnen ze altijd worden aangesproken. De verzorgers zijn echter druk bezig met de dagelijkse verzorging zoals het schoonhouden van bassins en verblijven. Dat zal veelal zichtbaar zijn, maar ze kunnen ook bezig zijn met werkzaamheden achter de schermen, bijvoorbeeld in de quarantaineruimte. Daarom zijn verzorgers soms genoodzaakt gesprekken kort te houden. Ze kunnen zeker geen interviews doen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Als er geen verzorgers rondlopen, kunnen vragen worden gesteld bij de informatiebalie.

Mijn online entreebewijs verloopt binnenkort. Kan ik de geldigheid verlengen?

Nee. De voorwaarden laten niet toe de geldigheidsduur van een online entreebewijs te verlengen.

Mijn online entreebewijs is nog niet geactiveerd. Wat moet ik doen?

Activeren van een online entreebewijs kan maximaal 24 uur duren. Na 24 uur geen e-mail ontvangen? Controleer de spam map van uw e-mail account. Het kan zijn dat de door ons verzonden kennisgeving van activering als spam wordt beschouwd. Is dit niet het geval? Neem contact met ons op met via het contactformulier. Wij gaan dan onderzoeken wat de oorzaak is.

Ik heb een online entreebewijs besteld en wil direct het Schildpaddencentrum bezoeken. Is dat mogelijk?

Bezoeken is alleen op een bezoekdag mogelijk. Bovendien moet het online entreebewijs daadwerkelijk zijn geactiveerd. Dat kan maximaal 24 uur duren.

Zijn er op bezoekdagen in de wintermaanden wel schildpadden te zien?

Ja hoor, ook op bezoekdagen in de wintermaanden zijn er heel veel schildpadden te zien. Bepaalde Europese soorten landschildpadden houden weliswaar een winterrust, maar dat aantal is ten opzichte van alle aanwezige soorten schildpadden gering. Het Schildpaddencentrum is geheel overdekt en volledig verwarmd. Hierdoor zijn de omstandigheden voor bezoekers en schildpadden ook in de wintermaanden optimaal.

De flyer bezoekdagen (A4 formaat) vermeldt alle datums van bezoekdagen en openingstijden van de souvenirwinkel. Vanzelfsprekend nodigt de flyer uit tot het brengen van een bezoek. Alvast onze dank voor het uitprinten en ophangen van de flyer op een goed zichtbare plaats. De flyer kan hier worden gedownload.

Algemene vragen (7)

Wat zijn de openingstijden van de fysieke winkel?

De souvenirwinkel van het Schildpaddencentrum in Alphen a/d Rijn is elke zaterdag en zondag open van 12:00 tot 15:00 uur. De winkel is ook open op afspraak. Alle (854) nuttige producten en leuke hebbedingetjes zijn op voorraad, dus te zien en direct mee te nemen. De winkel wordt gerund door vrijwilligers en is gevestigd op het adres J Keplerweg 26 in Alphen a/d Rijn. Parkeren is gratis. Koffie en thee staan klaar. Tot ziens!

Voor gangbare producten zoals voedsel en supplementen heeft het Schildpaddencentrum een webwinkel. Bestelde producten worden binnen 2 bezorgdagen (Ma-Za) thuis of op het werk bezorgd. Misschien leuk om te weten dat de vrijwilligers tot vandaag 690 online bestellingen hebben verwerkt!

Kan het Schildpaddencentrum mij helpen met mijn spreekbeurt of werkstuk over schildpadden?

Het is niet de bedoeling dat wij je spreekbeurt of werkstuk samenstellen. Dat moet je zelf doen. Maar met een uitgebreid infopakket kunnen wij je wel een heel eind op weg helpen. Ons infopakket stelt je zeker in staat een goed resultaat te behalen. Heb je meer informatie of foto’s nodig, dan is het raadzaam op een bezoekdag naar het Schildpaddencentrum te komen. Met de in het infopakket aanwezige bon krijgen jij en je ouders 25% korting op de entreeprijs. klik of tik hier voor meer informatie over het infopakket.

Kan ik een keer meehelpen met het verzorgen van de schildpadden?

Het verzorgen van de schildpadden is strikt voorbehouden aan de goed opgeleide verzorgers van het Schildpaddencentrum. Wij krijgen veel verzoeken om een dagje mee te lopen. Als wij deze verzoeken allemaal zouden honoreren, zou het telkens tot hevige kortdurende stress bij de schildpadden kunnen leiden. De stressgevoelige landschildpadden zijn immers gewend aan de verzorgers die op vaste tijden de verblijven ingaan. Bovendien zouden de verzorgers erg veel tijd kwijt zijn aan uitleg geven en begeleiding, tijd die er gewoonweg niet is.

Kan het Schildpaddencentrum mij steunen. Bijvoorbeeld door sponsoring of het beschikbaar stellen van entreebewijzen?

Vrij regelmatig bereiken ons dergelijke verzoeken. Wij kunnen daar echt niet op ingaan. Het Schildpaddencentrum is een ongesubsidieerde non-profit organisatie en sterk afhankelijk van donaties. Wij vinden het niet gepast om donaties te gebruiken voor het ondersteunen van derden. Het beschikbaar stellen van entreebewijzen wordt per aanvraag beoordeeld. Een aanvraag hiertoe kan via het contactformulier worden ingediend.

Kan ik het Schildpaddencentrum steunen?

Dat kan, graag zelfs. Het Schildpaddencentrum ontvangt geen subsidie van de overheid en kan alle hulp goed gebruiken. Kijk voor meer informatie op de pagina help ons. Veilig online doneren kan ook. Alvast hartelijk dank!

Ik heb een suggestie/klacht. Waar kan ik deze naartoe zenden?

Dat kan door het contactformulier in te vullen of een brief te schrijven naar Schildpaddencentrum, J Keplerweg 26, 2408 AC Alphen aan den Rijn (NL). Wij vinden het prettig als klanten en bezoekers ons informeren over opgedane ervaringen. Dit kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn.

Kan ik solliciteren naar een betaalde baan of stage lopen?

Het Schildpaddencentrum is een volledige vrijwilligersorganisatie en heeft geen betaalde banen. Vacatures voor een betaalde baan zal je bij ons dan ook niet vinden. Voor een stageplaats kun je via het contactformulier een verzoek indienen. Het aantal stageplaatsen is beperkt tot 2 per kwartaal.