FAQ

Schildpadden vragen

Door vakantie, ziekte of andere reden kan het zijn dat uw schildpad tijdelijk ergens anders moet worden verzorgd. Dat moet uiteraard wel goed gebeuren. Wij bezitten een netwerk van sociaal betrokken deskundige schildpaddenliefhebbers die altijd bereid zijn de helpende hand te bieden. Als u wilt dat wij daarin bemiddelen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Voor de schildpad maar ook voor u is het belangrijk dat een goed tehuis wordt gevonden. Dat moet uiteraard een betrouwbaar adres zijn waar de schildpad in principe de rest van zijn of haar leven kan doorbrengen. Het zou helemaal mooi zijn als u de schildpad nog eens kunt opzoeken. Wij kunnen u daarbij wellicht helpen in de vorm van bemiddelen of adviezen verstrekken. Neem contact met ons op via het contactformulier en wij gaan bekijken op welke wijze wij u en de schildpad kunnen helpen.

De verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij degenen die de schildpadden hebben gedumpt, maar die zijn vaak niet meer te achterhalen. Omdat gedumpte schildpadden bijna altijd aangewezen invasieve exoten zijn, ligt de verantwoordelijkheid bij de provincie. Dat staat in de Regeling Natuurbescherming. Het gaat om bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor eliminatie-, beheers- en herstelmaatregelen. De provincie kan dus formeel beslissen tot verwijderen van gedumpte schildpadden. Bij voldoende opvangcapaciteit gaan wij ervan uit dat provincies in voorkomende gevallen schildpadden in rijkserkende opvangcentra (laten) plaatsen. Voor vragen of opmerkingen omtrent gedumpte schildpadden kunt u terecht bij uw provincie.
Bron: Staatscourant, 22 februari 2018 – nummer 13687.

Nee. Het Schildpaddencentrum verkoopt geen schildpadden. Uitplaatsen op basis van adoptie is eveneens niet mogelijk. Wij vinden schildpadden geen echte huisdieren. In de collectie van het Schildpaddencentrum aanwezige schildpadden genieten van een goed verzorgde oude dag en kunnen dan ook op bezoekdagen worden bezocht.

Daar zijn de meningen over verdeeld. Soorten uit Noord-Amerika zoals de Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad kunnen naar onze mening in de zomermaanden onder optimale omstandigheden in een buitenvijver worden gehuisvest. In de overige maanden adviseren wij nadrukkelijk deze soorten binnenshuis te verzorgen. De veeleisende verzorging binnenshuis mag nooit een reden zijn om schildpadden naar buiten te verplaatsen. Andere soorten waterschildpadden vinden wij sowieso niet geschikt om in een buitenvijver te worden gehuisvest!
Belangrijk: De Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad zijn binnen de Europese Unie aangewezen als invasieve exoten. De afzetting van de vijver moet daarom voldoende zijn om ontsnapping naar de vrije natuur te voorkomen!

Voer voor WaterschildpaddenHet gangbare voer voor waterschildpadden is niet slecht, maar volledig is het zeker niet. Alleen Gammarus ofwel Vlokreeftjes voeren is daarom onvoldoende. Aangezien er veel vraag is naar kwalitatief goed voer zijn wij zelf voer gaan verkopen. Het mes snijdt zo aan twee kanten; schildpadden die in Nederland en België worden gehouden krijgen goed voer en wij krijgen welkome inkomsten voor het Schildpaddencentrum. De bij ons verkrijgbare voerpakketten voor waterschildpadden bevatten een hoog gehalte aan vitaminen en mineralen. De hoeveelheid te verstrekken voer is afhankelijk van grootte en aantal schildpadden. Voer gevarieerd en zoveel als gretig wordt opgegeten. Teveel voeren heeft geen zin en vervuilt alleen maar het water. Bij het houden van meerdere schildpadden is het raadzaam te controleren of elke schildpad voldoende eet. Regelmatig wegen is dan ook ons advies.
Tip! Waterschildpadden waarderen ook vlees, vis, groenten en vruchten.

Voedselsupplementen voor SchildpaddenOok bij het voeren van landschildpadden is variatie noodzakelijk. Landschildpadden zijn voornamelijk groenten- en vruchteneters. In mindere mate eten ze dierlijk voedsel. In het Schildpaddencentrum krijgen landschildpadden 80% groenten, 10% fruit en 10% dierlijk voer. Groenten kunnen andijvie en sla zijn, maar ook witlof, paksoi, spinazie en bloemkool. Als vruchten worden bessen, frambozen, aardbeien, bananen, mandarijnen, kiwi’s, appels en peren aangeboden. Het is zeer belangrijk zowel groenten als vruchten te voorzien van Carmix en Sporavit. Deze vitaminen- en mineralenpreparaten houden schildpadden in goede conditie en voorkomen zachte schilden. Carmix en Sporavit zijn in de dierentuinwereld een begrip en bij ons verkrijgbaar.
De behoefte aan dierlijk voer voor landschildpadden wordt bij ons ingevuld door de natte variant kattenvoer te verstrekken. Dit voer is verpakt in kuipjes of blik. Voer altijd het betere seniorvoer waarin minder zouten zitten.
Voor bepaalde soorten landschildpadden zoals de Sporenschildpad en de Luipaardschildpad moet altijd vers hooi beschikbaar zijn.
Tip! Biedt in het voorjaar en zomer Paardenbloemen aan. Niet plukken langs de weg of op plaatsen waar gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen.

Nee. Het Schildpaddencentrum heeft geen dierenarts in dienst. In voorkomende gevallen moeten ook wij een dierenarts consulteren. Dat betekent in de praktijk dat wij een dierenarts moeten bezoeken of naar het Schildpaddencentrum moeten laten komen. Wij mogen u alleen verwijzen naar een dierenarts. Een lijst met deskundige dierenartsen kan bij de helpdesk van het Schildpaddencentrum worden opgevraagd.

In principe kan de helpdesk van het Schildpaddencentrum worden benaderd voor hulp bij verzorging van schildpadden. Bij overbelasting kan worden gevraagd op een later tijdstip telefonisch contact op te nemen of in geval van niet dringende vragen een bezoek te brengen aan het Schildpaddencentrum. Op bezoekdagen is het altijd mogelijk gerichte vragen te stellen. Het is raadzaam lid te worden van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV). De NBSV steunt beschermingsprojecten voor schildpadden in het buitenland en organiseert bijeenkomsten en tentoonstellingen. Ook is het mogelijk ervaringen uit te wisselen met andere liefhebbers van schildpadden. Kijk voor meer informatie op www.trionyx.nl

Nee. Het Schildpaddencentrum is niet bevoegd om misstanden op gebied van verzorging aan te pakken. De landelijke inspectie dienst (LID) van de dierenbescherming, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de dierenpolitie zijn hiertoe wel bevoegd. U kunt een melding doen bij het landelijk meldnummer 144 red een dier.

Nee. Het Schildpaddencentrum bezit geen steunpunten. Voor opvangactiviteiten van anderen zijn wij niet verantwoordelijk. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor schildpadden binnen het Schildpaddencentrum. Zoekt u een nieuw tehuis voor uw schildpad? Wij kunnen u adviseren en voor u bemiddelen. Neem contact met ons op via het contactformulier en wij gaan bekijken op welke wijze wij u kunnen helpen.

De schildpad is zo goed als zeker gedumpt. Zet de schildpad onder geen beding terug in onze natuur! Het is bijna altijd een soort schildpad die is aangewezen als invasieve exoot. Terugzetten is schadelijk voor het welzijn van de schildpad en bovendien strafbaar! Het uitzetten of terugzetten is immers faunavervalsing omdat schildpadden hier van nature niet voorkomen en een bedreiging vormen voor inheemse diersoorten! Neem contact op met de regionale dierenambulance of dierenbescherming. Zoek naar contactgegevens op het internet via Google.

In Nederlandse wateren aangetroffen schildpadden zijn bijna altijd sierschildpadden afkomstig uit de warmere streken van de Verenigde Staten. Het zijn subtropische waterdieren en horen zeker niet in onze fauna thuis. Buiten het gegeven van faunavervalsing kwijnen subtropische schildpadden in ons koude klimaat langzaam weg. Dit los van het feit dat ze een bedreiging vormen voor inheemse diersoorten. Het gaat dan ook veelal om soorten schildpadden die zijn aangewezen als invasieve exoten. Voor de warmtebehoeftige schildpadden is onderbrengen bij een gespecialiseerd rijkserkend opvangcentrum verreweg de beste en meest verantwoorde oplossing. Neem hiertoe contact op met de regionale dierenambulance of dierenbescherming. Zoek naar contactgegevens op het internet via Google.

Waterschildpadden aantreffen in de Nederlandse fauna is overigens geen bijzonderheid. Helaas worden schildpadden als huisdieren gedumpt door mensen die de verzorging niet meer willen of kunnen opbrengen. De schadelijke gevolgen en het strafbaar zijn weerhoudt ze niet van dit handelen, getuige de vele meldingen die wij jaarlijks ontvangen. In principe worden ze overal gedumpt maar op enkele plaatsen in ons land worden naar verhouding veel schildpadden waargenomen. In natuurgebied De Oostvaardersplassen wordt zelfs gesproken over een kolonie schildpadden. De natuur op die plaatsen wordt door de schildpadden zwaar belast. Inheemse diersoorten hebben het daardoor extra moeilijk. De waargenomen aantallen schildpadden zijn niet het gevolg van voortplanting maar omdat op die plaatsen voortdurend schildpadden worden gedumpt in de veronderstelling dat ze kunnen gedijen. De algemene bekendheid van deze plaatsen draagt in grote mate bij aan nieuwe dumpingen.

Initiatieven tot het vangen van gedumpte schildpadden worden door ons zeer gewaardeerd. Er bestaan echter geen standaardtechnieken om waterschildpadden te vangen. Ook professionele organisaties zoals de dierenambulance lukt het vaak niet waterschildpadden uit vijvers, grachten, plassen of sloten weg te vangen (als ze er al aan beginnen?). Hoe groter en dieper het water, hoe moeilijker het vangen van gezonde waterschildpadden is. Pas als de dieren ernstig verzwakt zijn is het mogelijk ze te benaderen en te vangen.

Bezoekdagen vragen

Op sommige momenten kan het inderdaad druk zijn. In de vroege ochtend (vanaf 10:00 uur) en in de late middag (vanaf 15:00 uur) is het veelal wat rustiger.

TICKETVERKOOP
Bestel snel want
Op=Op!

000 Tickets
75%                          
0 Tickets

Bestel Tickets Schildpaddencentrum

Nee. Het aanmelden voor bezoekdagen is niet nodig. Wel is het raadzaam tijdig een online entreebewijs met 25% korting te bestellen want het aantal entreebewijzen met korting is beperkt!

TICKETVERKOOP
Bestel snel want
Op=Op!

000 Tickets
75%                          
0 Tickets

Bestel Tickets Schildpaddencentrum

Als er op bezoekdagen schildpaddenverzorgers rondlopen, kunnen ze altijd worden aangesproken. De verzorgers zijn echter druk bezig met de dagelijkse verzorging zoals het schoonhouden van bassins en verblijven. Dat zal veelal zichtbaar zijn, maar ze kunnen ook bezig zijn met werkzaamheden achter de schermen, bijvoorbeeld in de quarantaineruimte. Daarom zijn verzorgers soms genoodzaakt gesprekken kort te houden. Ze kunnen zeker geen interviews doen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Als er geen verzorgers rondlopen, kunnen vragen worden gesteld bij de informatiebalie.

Nee. De voorwaarden laten niet toe de geldigheidsduur van een online entreebewijs te verlengen.

Controleer de spam map van uw e-mail account. Het kan zijn dat de door ons verzonden activeringsmail als spam wordt beschouwd. Is dit niet het geval? Neem contact met ons op met via het contactformulier. Wij gaan dan onderzoeken wat de oorzaak is.

Nee. Bezoeken is alleen op bezoekdagen mogelijk. Bovendien moet het online entreebewijs daadwerkelijk zijn geactiveerd. De QR code van het online entreebewijs wordt namelijk gescand bij de kassa. De receptionist(e) mag u niet binnenlaten als het online entreebewijs niet is geactiveerd.

Bijna alle bezienswaardigheden werken met e-tickets. Ongeveer 20% van een verkochte e-ticket gaat naar de ticketprovider. Wij besteden die 20% liever aan verzorging van onze schildpadden en daarom is gekozen voor verwerking in eigen beheer. Vrijwilligers verwerken bij gelegenheid aangekochte online entreebewijzen die altijd binnen 48 uur na aankoop worden geactiveerd. Als compensatie voor de maximale wachttijd van 48 uur wordt 25% korting gegeven!

Ja hoor, ook op bezoekdagen in de wintermaanden zijn er heel veel schildpadden te zien. Bepaalde Europese soorten landschildpadden houden weliswaar een winterrust, maar dat aantal is ten opzichte van alle aanwezige soorten schildpadden gering. Het Schildpaddencentrum is geheel overdekt en volledig verwarmd. Hierdoor zijn de omstandigheden voor bezoekers en schildpadden ook in de wintermaanden optimaal.

TICKETVERKOOP
Bestel snel want
Op=Op!

000 Tickets
75%                          
0 Tickets

Bestel Tickets Schildpaddencentrum

Algemene vragen

Het is niet de bedoeling dat wij je spreekbeurt of werkstuk samenstellen. Dat moet je zelf doen. Maar met een uitgebreid infopakket kunnen wij je wel een heel eind op weg helpen. Ons infopakket stelt je zeker in staat een goed resultaat te behalen. Heb je meer informatie of foto’s nodig, dan is het raadzaam een bezoek te brengen aan het Schildpaddencentrum. Met de in het infopakket aanwezige bon krijgen jij en je ouders 25% korting op de entreeprijs. klik of tik hier voor meer informatie over het infopakket.

Het verzorgen van de schildpadden is strikt voorbehouden aan de goed opgeleide verzorgers van het Schildpaddencentrum. Wij krijgen veel verzoeken om een dagje mee te lopen. Als wij deze verzoeken allemaal zouden honoreren, zou het telkens tot hevige kortdurende stress bij de schildpadden kunnen leiden. De stressgevoelige landschildpadden zijn immers gewend aan de verzorgers die op vaste tijden de verblijven ingaan. Bovendien zouden de verzorgers erg veel tijd kwijt zijn aan uitleg geven en begeleiding, tijd die er gewoonweg niet is.

Vrij regelmatig bereiken ons dergelijke verzoeken. Wij kunnen daar echt niet op ingaan. Het Schildpaddencentrum is een ongesubsidieerde non-profit organisatie en sterk afhankelijk van donaties. Wij vinden het niet gepast om donaties te gebruiken voor het ondersteunen van derden. Het beschikbaar stellen van entreebewijzen wordt per aanvraag beoordeeld. Een aanvraag hiertoe kan via het contactformulier worden ingediend.

Dat kan, graag zelfs. Het Schildpaddencentrum ontvangt geen subsidie van de overheid en kan alle hulp goed gebruiken. Kijk voor meer informatie op de pagina help ons. Direct online doneren kan ook. Alvast hartelijk dank!

Dat kan door het contactformulier in te vullen, een e-mail te sturen of een brief te schrijven naar Schildpaddencentrum, J Keplerweg 26, 2408 AC Alphen aan den Rijn (NL). Wij vinden het prettig als klanten en bezoekers ons informeren over opgedane ervaringen. Dit kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn.

Het Schildpaddencentrum is een volledige vrijwilligersorganisatie en heeft geen betaalde banen. Vacatures voor een betaalde baan zal je bij ons dan ook niet vinden. Voor een stageplaats kun je via het contactformulier een verzoek indienen. Het aantal stageplaatsen is beperkt tot 2 per kwartaal.

Dat is mogelijk. Kijk hiervoor bij arrangementen. Voordat u een educatief kinderpartijtje boekt is het belangrijk vast te stellen dat alle deelnemende kinderen leergierig zijn ingesteld en een goede concentratie bezitten. Het spreekt voor zich dat de kinderen goed moeten kunnen lezen en schrijven. Educatieve kinderpartijtjes worden daarom aanbevolen voor kinderen vanaf 8 jaar. Houd rekening met een minimale boekingstermijn van 10 weken!

Load More