Help Ons

Financiële Ondersteuning [Algemeen]:
Schildpadden zijn reptielen en daarom volledig afhankelijk van warmte. De energiekosten van het Schildpaddencentrum zijn hierdoor aanzienlijk. Dit ondanks de zeer hoge isolatiewaarde van het gebouw in combinatie met toegepaste hoog rendement installaties. Bij de huisvesting van waterschildpadden en moerasschildpadden zijn er daarnaast nog aanzienlijke kosten met betrekking tot gecompliceerde waterzuivering en waterbehandeling om infecties te voorkomen. Dit alles buiten de kosten die met dagelijkse voeding, diergeneeskundige behandelingen en technisch onderhoud zijn gemoeid.

Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk inkomsten te genereren en zodoende alle kosten te kunnen dekken. Betalende bezoekers op bezoekdagen, verkoop van souvenirs en zelfs het inzamelen van oud papier en karton. Helaas zijn de hieruit verkregen inkomsten niet voldoende om het Schildpaddencentrum te laten draaien!

Gelukkig zijn er stichtingen, verenigingen, particulieren en bedrijven die zich herkennen in het doel en opzet van het Schildpaddencentrum. Zij doen een gift, donatie, legaat, subsidie of sponsorbijdrage. Ook wordt er meegespeeld in de Supportactie en VriendenLoterij.

Sponsoring [Bedrijven]:
Bedrijven kunnen fiscaal voordelige schenkingen doen. Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u zakelijk schenken. Voor een eenmanszaak zoals CV en VOF gelden de regels van particuliere schenkingen. Jaarlijkse schenkingen vanuit uw BV zijn tot 50% van de fiscale winst aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.
NB: Schenkingen zijn in een BV beperkt aftrekbaar, bedrijfskosten volledig. Het kan daarom slim zijn om een zakelijke schenking 'om te buigen' naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een reclamebord bij een gesponsord project.

Sponsorprojecten [Bedrijven]:
Met hulp van bedrijven hopen wij onderstaande projecten
binnen het Schildpaddencentrum te kunnen uitvoeren:

Project A: Vervangen van biologische waterzuiveringsinstallatie;
Project B: Renoveren van quarantaineruimte;
Project C: Realisatie van separate behandelruimte;
Project D: Groot onderhoud aan huidige verblijven;
Project E: Realisatie van nieuwe verblijven;
Project F: Educatief computernetwerk voor bezoekdagen.

Welke tegenprestatie en voordelen zijn er verbonden aan ontvangen steun van bedrijven:
1. Bedrijfsnaam en logo worden zichtbaar bij het gerealiseerde project vermeld;
2. Bedrijfsnaam en logo worden opgenomen in jaaroverzichten en nieuwsbrieven;
3. Het bedrijf ontvangt een aantal toegangsbewijzen voor bezoekdagen;
4. Het bedrijf heeft de mogelijkheid tot joint promotion;
5. Het bedrijf werkt mee aan het doel van het Schildpaddencentrum.

Donatieformulier

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €15.00

Schenking, Gift of Donatie?
Schenking, gift en donatie hebben dezelfde betekenis, namelijk een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een schenker roerend of onroerend goed overdraagt aan een ontvanger zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid.

Opname in Testament [Particulieren]:
Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum (SVS) ondersteunt het Schildpaddencentrum in ruimste zin van het woord. Het Schildpaddencentrum is dan ook sterk afhankelijk van SVS. Het is voor particulieren mogelijk testamentair aan SVS te schenken door middel van een legaat of erfstelling. Hierbij is het gewenst in de notariële akte aan te geven voor welk bijzonder doel uw nalatenschap dient te worden aangewend. Als Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum het beoogde doel is, neemt u in uw testament op: 'Ik legateer vrij van rechten en kosten, uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, onder bijberekening van rente, aan Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum een geldbedrag, groot euro ....... .' Ook wanneer u al een testament heeft, kunt u via de notaris daarin alsnog een legaat laten opnemen.
Belangrijk: SVS is gerangschikt onder de categorie Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die door de Minister van Financiën zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Op deze wijze komt het volledige geldbedrag uiteindelijk ten goede aan het Schildpaddencentrum!

Schenkingen en Belastingdienst [Particulieren]:
Afhankelijk van uw inkomen is een schenking aftrekbaar van de belasting (er geldt hiervoor een drempel, de hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de Belastingdienst). De aftrekbaarheid is van toepassing op schenkingen aan alle instellingen die door de wet zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). SVS is bij de Belastingdienst onder RSIN 820425229 geregistreerd als een dergelijke instelling. Ook hier geldt de regeling dat SVS geen schenkings- en successierechten hoeft af te dragen waardoor het Schildpaddencentrum uiteindelijk optimaal profiteert van uw schenking! Klik of tik hier als u eenmalig online wilt schenken. Klik of tik hier als u regelmatig wilt schenken en nieuwsbrieven wenst te ontvangen. U kunt natuurlijk ook via een bankoverschrijving schenken. Ons rekeningnummer (IBAN) is NL64 RABO 0151 0329 47. BIC/SWIFT code is RABONL2U. De rekening staat op naam van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum uit Alphen aan den Rijn. Overschrijvingen van uw bankrekening zijn bewijzen voor de Belastingdienst. Raadpleeg voor meer informatie uw belastingadviseur of de Belastingdienst. Het nummer van de Belastingtelefoon is 0800-0543 (gratis).

Periodieke Schenking [Particulieren]
Een vastgelegde periodieke schenking levert u nog meer belastingvoordeel op! Uw schenking is 100% aftrekbaar en uw eventuele vermogensbelasting gaat omlaag. Bij een periodieke schenking geeft u minimaal vijf achtereenvolgende jaren een bepaald bedrag aan SVS. Voor het vastleggen van een periodieke schenking is wel een schenkingsovereenkomst vereist. De schenkingsovereenkomst wordt vastgelegd door Schenkservice waaraan aktekosten zijn verbonden. Indien u een periodieke schenking van minimaal € 50,00 per jaar realiseert, komen deze kosten voor rekening van SVS.Optimaal belastingvoordeel voor u en het Schildpaddencentrum

Realiseren Periodieke Schenking [via Schenkservice]:
Kijk hier voor meer informatie omtrent Schenkservice en het online realiseren van een schenkingsovereenkomst. Tevens is een invulbaar pdf formulier beschikbaar waarmee een schenkingsovereenkomst kan worden vastgelegd. Het formulier kan per post of per e-mail aan Schenkservice worden toegezonden. 

Schenkservice
Liesgrassingel 11
3451 PT Vleuten
Telefoon: 030-6922242
E-mail: ln.ecivresknehcs@ofni