Help ons

Financiële Ondersteuning [Algemeen]:
Net zoals elk ander dierenasiel dient het Schildpaddencentrum jaarlijks voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen om de kosten te kunnen dekken. De kosten met betrekking tot opvang van schildpadden zijn zonder meer hoog te noemen. De hoge kosten liggen voornamelijk in het kunstmatig verwarmen van schildpadden. Schildpadden zijn immers reptielen en daarom volledig afhankelijk van omgevingswarmte.
De energiekosten van het Schildpaddencentrum vallen hierdoor vele malen hoger uit in vergelijking met een asiel voor honden en katten. Dit ondanks de zeer hoge isolatiewaarde van het Schildpaddencentrum in combinatie met toegepaste hoog rendement installaties!

Bij de huisvesting van moerasschildpadden zijn er daarnaast nog aanzienlijke kosten met betrekking tot gecompliceerde waterzuivering en waterbehandeling om infecties te voorkomen. Dit alles buiten de kosten die met dagelijkse voeding, diergeneeskundige behandelingen en technisch onderhoud zijn gemoeid.

Gelukkig zijn er stichtingen, verenigingen, particulieren en bedrijven die zich herkennen in het doel en opzet van het Schildpaddencentrum. Zij doen een donatie, legaat, subsidie of sponsorbijdrage aan Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum (SVS) of nemen als supporter deel aan de SupportActie.
Klik of tik hier voor meer informatie over de SupportActie.
Bedrijven kunnen fiscaal voordelige donaties doen. Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u zakelijk doneren. Voor een eenmanszaak zoals CV en VOF gelden de regels van particuliere donaties. Jaarlijkse donaties vanuit uw BV zijn tot een maximum van 50% van de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar.
NB: Donaties zijn in een BV beperkt aftrekbaar, bedrijfskosten volledig. Het kan daarom slim zijn om een zakelijke donatie 'om te buigen' naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een reclamebord bij een gesponsord project.

Sponsorprojecten [Bedrijven]:
Met financiële hulp van bedrijven hopen wij onderstaande projecten
binnen het Schildpaddencentrum te realiseren:

Project A: Nieuwe biologische waterzuiveringsinstallatie;
Project B: Volledige inrichting quarantaineruimte;
Project C: Beregeningsinstallatie in verblijven voor landschildpadden;
Project D: Verblijf voor Bijtschildpadden;
Project E: Verblijf voor Alligatorschildpadden;
Project F: Meerdere verblijven voor kleine soorten landschildpadden;
Project G: Meerdere verblijven voor kleine soorten moerasschildpadden;
Project H: Educatief computernetwerk inclusief informatieschermen;
Project I: Software voor het educatieve computernetwerk.

Welke tegenprestatie en voordelen zijn er verbonden aan ontvangen steun van bedrijven:
1. Bedrijfsnaam en logo worden zichtbaar bij het gerealiseerde project vermeld;
2. Bedrijfsnaam en logo worden opgenomen in jaaroverzichten en nieuwsbrieven;
3. Het bedrijf ontvangt een aantal toegangsbewijzen;
4. Het bedrijf heeft de mogelijkheid tot joint promotion;
5. Het bedrijf werkt mee aan het doel van het Schildpaddencentrum.

Toelichting:
Schenking, gift en donatie hebben dezelfde betekenis, namelijk een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een schenker roerend of onroerend goed overdraagt aan een ontvanger zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid.

Belastingtelefoon:
0800-0543 (gratis)

Schenkservice:
030-6922242
Voor meer informatie omtrent periodieke donaties en het
opmaken van notariële akten

Periodieke Donatie:
Klik of tik hier voor het vastleggen
van een periodieke donatie

Opname in Testament [Particulieren]:
Het is voor particulieren mogelijk testamentair te doneren door middel van een legaat of erfstelling. Hierbij is het gewenst in de notariële akte aan te geven voor welk bijzonder doel uw nalatenschap dient te worden aangewend. Als SVS het beoogde doel is, neemt u in uw testament op: 'Ik legateer vrij van rechten en kosten, uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, onder bijberekening van rente, aan Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum (SVS) een geldbedrag, groot euro ....... .'
Ook wanneer u al een testament heeft, kunt u via de notaris daarin alsnog een legaat laten opnemen.
Belangrijk: SVS is gerangschikt onder de categorie Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die door de Minister van Financiën zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Op deze wijze komt het volledige geldbedrag uiteindelijk ten goede aan het Schildpaddencentrum!

Donaties en Belastingdienst [Particulieren]:
Afhankelijk van uw inkomen is een donatie aftrekbaar van de belasting (er geldt hiervoor een drempel, de hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de Belastingdienst).
De aftrekbaarheid is van toepassing op donaties aan alle instellingen die door de wet zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). SVS is bij de Belastingdienst onder RSIN 820425229 geregistreerd als een dergelijke instelling. Ook hier geldt de regeling dat SVS geen schenkings- en successierechten hoeft af te dragen waardoor het Schildpaddencentrum uiteindelijk optimaal profiteert van uw donatie! Overboekingen van uw bankrekening zijn bewijzen voor de Belastingdienst. Raadpleeg voor meer informatie uw belastingadviseur of de Belastingdienst. Klik of tik hier als u eenmalig wilt doneren. Klik of tik hier als u regelmatig wilt doneren en nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Periodieke Donatie [Particulieren]:
Een vastgelegde periodieke donatie levert u nog meer belastingvoordeel op! Uw donatie is 100% aftrekbaar en uw eventuele vermogensbelasting gaat omlaag. Bij een periodieke donatie, ook wel periodieke schenking genoemd, geeft u vijf achtereenvolgende jaren een bepaald bedrag aan SVS. Voor het vastleggen van deze donatievorm is wel een schenkingsovereenkomst vereist. De schenkingsovereenkomst wordt vastgelegd door Schenkservice waaraan aktekosten zijn verbonden. Indien u een periodieke donatie van minimaal € 50,00 per jaar realiseert, komen deze kosten voor rekening van SVS.

Klik of tik hier voor meer informatie omtrent Schenkservice en het online realiseren van een schenkingsovereenkomst.
Tevens is een invulbaar pdf formulier beschikbaar waarmee een schenkingsovereenkomst kan worden vastgelegd. Het formulier kan per post aan Schenkservice worden toegezonden.