Help Ons

Belastingvoordeel Vrienden vh Schildpaddencentrum

Toelichting SVS:
Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum (SVS) is een zogeheten steunstichting om geld in te zamelen voor het Schildpaddencentrum. SVS is bij de Belastingdienst onder RSIN 820425229 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen komen volledig bij het Schildpaddencentrum terecht. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen. Ga voor financiële hulp aan het Schildpaddencentrum daarom gerust met SVS in zee.

Kosten en Baten:
Schildpadden zijn reptielen en hierdoor geheel afhankelijk van warmte. Energiekosten zijn dan ook de grootste kostenpost van het Schildpaddencentrum. Dit ondanks de zeer hoge isolatiewaarde van het gebouw in combinatie met toegepaste hoog rendement installaties. Bij de huisvesting van waterschildpadden en moerasschildpadden zijn er daarnaast nog aanzienlijke kosten met betrekking tot gecompliceerde waterzuivering en waterbehandeling om infecties te voorkomen. Dit alles buiten de kosten die met dagelijkse voeding, diergeneeskundige behandelingen en technisch onderhoud zijn gemoeid.

Deelname SupportActie Schildpaddencentrum

Binnen het Schildpaddencentrum wordt alles en iedereen ingezet om zoveel mogelijk inkomsten te genereren. Betalende bezoekers op bezoekdagen, verkoop van schildpadden gerelateerde producten en zelfs het inzamelen van oud papier en karton. Helaas zijn de hieruit verkregen inkomsten niet voldoende om het Schildpaddencentrum te laten draaien.
Gelukkig zijn er organisaties, particulieren en bedrijven die zich herkennen in het doel en opzet van het Schildpaddencentrum. Ze doen een schenking in welke vorm dan ook of spelen mee in de Supportactie of VriendenLoterij.

Zakelijk Schenken:
Bedrijven kunnen fiscaal voordelige schenkingen doen. Als je (als ondernemer) een BV hebt, is het mogelijk zakelijk aan SVS te schenken. Voor een eenmanszaak zoals CV en VOF gelden de regels van particuliere schenkingen. Jaarlijkse schenkingen vanuit je BV zijn tot 50% van de fiscale winst aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Er geldt hiervoor een maximum van € 100.000,00.

Schenkingen zijn in een BV beperkt aftrekbaar, bedrijfskosten volledig. Het kan daarom slim zijn om een zakelijke schenking ‘om te buigen’ naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het monteren van een reclamebord bij een gesponsord project.

Hoge energie- en voedselprijzen. Hoe gaat het Schildpaddencentrum dat betalen?
Het Schildpaddencentrum is afhankelijk van donaties

Sponsorprojecten:
Project A: Aanpassen van ventilatiesysteem;
Project B: Vernieuwen van biologische waterzuiveringsinstallatie;
Project C: Renoveren van quarantaineruimte;
Project D: Realisatie van steriele ruimte voor diergeneeskundige behandelingen;
Project E: Groot onderhoud aan bassins en verblijven;
Project F: Realisatie van educatief computernetwerk.

Tegenprestaties en Voordelen:
1. Bedrijfsnaam en logo worden zichtbaar bij het project vermeld;
2. Bedrijfsnaam en logo worden opgenomen in nieuwsbrieven;
3. Het bedrijf ontvangt toegangsbewijzen voor bezoekdagen;
4. Het bedrijf heeft de mogelijkheid tot joint promotion;
5. Het bedrijf werkt mee aan de doelstelling van het Schildpaddencentrum.

Particulier Schenken:
Je schenking is aftrekbaar van de belasting. Er geldt hiervoor een drempel. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen met een minimum van € 60,00. Wat je meer hebt geschonken dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken.
Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

Ga naar online doneren als je eenmalig wil schenken. Meld je aan als vriend voor regelmatig schenken. Je kan natuurlijk ook via een bankoverschrijving (eenmalig) schenken. Bankrekeningnummer voor schenken is NL64 RABO 0151 0329 47. BIC/SWIFT code is RABONL2U. De rekening staat op naam van Stg Vrienden vh Schildpaddencentrum/SVS in Alphen a/d Rijn.

Overschrijvingen van je bankrekening zijn bewijzen voor de Belastingdienst. Raadpleeg voor meer informatie je belastingadviseur of de Belastingdienst. Het nummer van de Belastingtelefoon is 0800-0543 (gratis).

Optimaal belastingvoordeel voor u en het Schildpaddencentrum

Periodiek Schenken:
Een vastgelegde periodieke schenking aan SVS levert je nog meer belastingvoordeel op! Je schenking is voor 37,05% aftrekbaar en je eventuele vermogensbelasting gaat omlaag. Bij een periodieke schenking geef je minimaal vijf achtereenvolgende jaren een bepaald bedrag aan SVS. Voor het vastleggen van een periodieke schenking is wel een schenkingsovereenkomst vereist.

Als je via Schenkservice een periodieke schenking van minimaal € 150,00 per jaar vastlegt, komen de kosten van het vastleggen voor onze rekening. Kijk hier voor meer informatie en het realiseren van een schenkingsovereenkomst.

Testamentair Schenken:
Je kan ook testamentair aan SVS schenken door middel van een legaat of erfstelling. Testamentaire schenkingen zorgen voor welkome inkomsten. Vooral grotere projecten binnen het Schildpaddencentrum kunnen met behulp van verkregen erfenissen worden uitgevoerd.

Neem in je testament op: ‘Ik legateer vrij van rechten en kosten, uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, onder berekenen en vermeerderen van rente, aan Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum een geldbedrag, groot euro… .’

Ook wanneer je al een testament hebt kan je notaris een voor SVS bestemd (aanvullend) legaat in het testament opnemen.
SVS hoeft geen schenkings- en successierechten af te dragen. Hierdoor komt je schenking geheel ten goede aan het Schildpaddencentrum.