Privacyverklaring

Identiteiten:
Het bestuur van Stichting Schildpaddencentrum Nederland (hierna te noemen SSN) en het bestuur van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum (hierna te noemen SVS) geven je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het volgende te kennen:

Inleiding en Beveiliging:
Internet maakt heel veel mogelijk. Via internet kan je in contact komen met mensen over de hele wereld. Je kan overal diensten afnemen en producten bestellen of informatiemateriaal dat naar jouw wensen is samengesteld ontvangen. Ook SSN en SVS bieden verschillende diensten zoals online verkoop van entreebewijzen en stellen informatiemateriaal samen. Voor de diensten en het ontvangen van informatiemateriaal is veelal informatie van jou als bezoeker nodig. SSN en SVS gaan uiterst zorgvuldig om met je informatie alsmede met je persoonlijke gegevens. Als je online een bestelling plaatst of doneert gebeurt dit in een beveiligde omgeving. We bewaren je informatie en persoonlijke gegevens op een door firewall beschermde server en versturen gegevens via een beveiligd certificaat. Onderstaande regels zijn zowel voor SSN als SVS opgesteld om je een waarborg te bieden dat zorgvuldig met je informatie en persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Je kan SSN en SVS aan deze regels houden.

Persoonlijke Gegevens:
Als SSN en SVS persoonlijke gegevens van je vastleggen word je daarover geïnformeerd. Je hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je gegevens niet worden vastgelegd of worden verwijderd. Dat kan echter betekenen dat je geen gebruik kan maken van sommige SSN- en SVS-diensten en geen informatiemateriaal of informatieve berichten ontvangt. De door je opgegeven informatie kan worden gebruikt om SSN- en SVS-diensten alsmede informatiemateriaal aan te passen aan jouw wensen. Daarnaast kunnen je gegevens specifiek door SSN worden gebruikt om Vaste Klant Korting toe te passen.

SSN en SVS doen er alles aan correcte gegevens van je te registeren. Als er onjuiste gegevens over je zijn vastgelegd, zullen SSN en SVS deze gegevens corrigeren of verwijderen.
De geregistreerde gegevens zijn niet zonder je toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder je toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

  • Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van SSN- en SVS-diensten of het verzenden van informatiemateriaal. Voordat je gegevens eventueel aan een andere partij worden medegedeeld word je hiervan op de hoogte gesteld. Je bent dan in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik van de diensten of het ontvangen van informatiemateriaal;
  • SSN en SVS hiertoe wettelijk verplicht worden;
  • Het noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van SSN- en SVS-diensten of ontvangers van informatiemateriaal te beschermen;
  • Het noodzakelijk is om de rechten van SSN en SVS te beschermen.

Administratie SVS:
Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid om naam, adres, woonplaats, e-mail en bankrekeningnummer (IBAN) van vrienden vast te leggen. Dit zijn de minimaal vereiste gegevens om vrienden van het Schildpaddencentrum te kunnen informeren en donaties administratief te kunnen verwerken. Deze gegevens worden alleen door SVS gebruikt. Alle persoonlijke gegevens van vrienden zijn beveiligd opgeslagen in de vriendenadministratie. Deze database is alleen toegankelijk voor vrijwilligers van SVS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Vrienden kunnen de eigen gegevens op elk moment opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen.

Cookies:
Bij het gebruik van de webwinkel worden kleine tekst bestandjes, zogeheten functionele cookies, op je computer opgeslagen. De cookies worden toegepast om de webwinkel beter te laten functioneren. Zo hoef je niet elke keer dezelfde informatie in te voeren en wordt bijvoorbeeld de inhoud van je winkelwagen bewaard. Functionele cookies hebben nauwelijks gevolgen voor je privacy.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Je kan cookies echter op elk gewenst moment van je computer verwijderen via het menu van je browser.
Als je de website gebruikt gaan SSN en SVS ervan uit dat je bekend bent en akkoord gaat met hetgeen hiervoor ten aanzien van cookies is vermeld.

Aanpassingen:
SSN en SVS behouden zich het recht voor de verklaring inzake privacybescherming aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Versie:
PVSSNSVS24042024