Privacyverklaring

Het bestuur van Stichting Schildpaddencentrum Nederland (hierna te noemen SSN) en het bestuur van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum (hierna te noemen SVS) geven u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het volgende te kennen:

Internet maakt heel veel mogelijk. Via internet kunt u in contact komen met mensen over de hele wereld. U kunt overal diensten afnemen en producten bestellen of informatiemateriaal dat naar uw wensen is samengesteld ontvangen. Ook SSN en SVS bieden verschillende diensten zoals online verkoop van entreebewijzen en stellen informatiemateriaal samen. Voor de diensten en het ontvangen van informatiemateriaal is veelal informatie van u als bezoeker nodig. SSN en SVS gaan uiterst zorgvuldig om met uw informatie alsmede met uw persoonlijke gegevens. Als u online een bestelling plaatst of doneert gebeurt dit in een beveiligde omgeving. Wij bewaren uw informatie en persoonlijke gegevens op een door firewall beschermde server en versturen gegevens via een beveiligd certificaat. Onderstaande regels zijn zowel voor SSN als SVS opgesteld om u een waarborg te bieden dat zorgvuldig met uw informatie en persoonlijke gegevens wordt omgegaan. U kunt de stichtingsbesturen van SSN en SVS aan deze regels houden.

Als SSN en SVS persoonlijke gegevens van u vastleggen wordt u daarover geïnformeerd. U heeft altijd de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden vastgelegd of worden verwijderd. Dat kan echter betekenen dat u geen gebruik kunt maken van sommige SSN- en SVS-diensten en geen informatiemateriaal of informatieve berichten ontvangt. De door u opgegeven informatie kan worden gebruikt om SSN- en SVS-diensten en informatiemateriaal aan te passen aan uw wensen. Daarnaast kunnen uw gegevens en verkregen informatie specifiek door SSN worden gebruikt om winkelervaring te personaliseren en zodoende winkelverkoop te bevorderen.

SSN en SVS doen er alles aan correcte gegevens van u te registeren. Als er onjuiste gegevens over u zijn vastgelegd, zullen SSN en SVS deze gegevens corrigeren of verwijderen. U kunt uw verzoek daartoe richten aan de stichtingsbesturen van SSN en SVS.
De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

  • Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van SSN- en SVS-diensten of het verzenden van informatiemateriaal. Voordat uw gegevens eventueel aan een andere partij worden medegedeeld wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U bent dan in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik van de diensten of het ontvangen van informatiemateriaal;
  • SSN en SVS hiertoe wettelijk verplicht worden;
  • Het noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van SSN- en SVS-diensten of ontvangers van informatiemateriaal te beschermen;
  • Het noodzakelijk is om de rechten van SSN en SVS te beschermen.

Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid om naam, adres, woonplaats, e-mail en bankrekeningnummer (IBAN) van vrienden vast te leggen. Dit zijn de minimaal vereiste gegevens om vrienden van het Schildpaddencentrum te kunnen informeren en donaties administratief te kunnen verwerken. Deze gegevens worden uitsluitend door SVS gebruikt. Alle persoonlijke gegevens van vrienden zijn beveiligd opgeslagen in de vriendenadministratie. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van SVS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Vrienden kunnen de eigen gegevens op elk moment opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen.

SSN en SVS behouden zich het recht voor de verklaring inzake privacybescherming aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Versie: PVSSNSVS07072021