Categoriearchief: Nieuws

Vaste Klant Korting bij Winkel Schildpaddencentrum

Vaste Klant Korting. Hoe werkt dat?
Het is heel simpel. Alleen met een actief klantaccount krijg je Vaste Klant Korting. Heb je nog geen account? Een account aanmaken is zo geregeld. Je korting in de webwinkel en fysieke winkel van het Schildpaddencentrum is 5%.

Pluche knuffels, beeldjes, sieraden, speelgoed, tuinbeelden, voedsel en voedselsupplementen; bijna alles op gebied van schildpadden is in onze fysieke winkel verkrijgbaar (GEEN VERKOOP VAN SCHILDPADDEN). De producten zijn allemaal op voorraad, dus te zien en direct mee te nemen.

Ook kan je in de fysieke winkel terecht voor informatie en advies. De winkel wordt gerund door vrijwilligers en is gevestigd op het adres J Keplerweg 26 in Alphen a/d Rijn. De winkel is zaterdag en zondag open van 12:00 tot 15:00 uur. Parkeren is gratis. Koffie en thee staan klaar. Graag tot ziens.

Opmerking:
Alleen de fysieke winkel is zaterdag en zondag open. Op deze dagen schildpadden kijken is niet mogelijk. De schildpadden bezoeken kan op speciaal daarvoor georganiseerde bezoekdagen!

Maak een account aan bij Winkel Schildpaddencentrum voor Vaste Klant Korting

Hoge energie- en voedselprijzen! Hoe gaat het Schildpaddencentrum dat betalen?

Warmte is echt van levensbelang voor schildpadden. Het Schildpaddencentrum gebruikt daarom relatief veel energie. In ons klimaat is het zonder opwekken van voldoende warmte onmogelijk om schildpadden verantwoord te huisvesten. Energie is dan ook verreweg de grootste kostenpost (€ 5.448,00 per maand) voor het Schildpaddencentrum.

Daarnaast zijn er zorgen over de hoog blijvende voedselprijzen. Schildpadden zijn immers grote eters. Mensen kunnen naar de voedselbank, maar waar kunnen schildpadden naartoe?

Help het Schildpaddencentrum met een donatie:
Donaties zijn welkom op rekening NL96 RABO 0391 6498 92. De rekening staat op naam van Stg. Schildpaddencentrum Nederland/SSN in Alphen a/d Rijn (NL). BIC/SWIFT code is RABONL2U. Veilig online doneren kan ook. Namens de schildpadden heel veel dank!

Mascotte Simon - Donaties heeft het Schildpaddencentrum hard nodig

Schildpaddencentrum organiseert voorlopig geen bezoekdagen

In de periode 2020-2022 gingen we gebukt onder de coronacrisis. De crisis op zich en de nasleep daarvan hebben grote gevolgen voor onze vrijwilligersorganisatie gehad. Om verspreiding van het coronavirus en (toekomstige) varianten te voorkomen, zijn het nu de aanpassingen aan ons ventilatiesysteem die verhinderen dat we bezoekdagen kunnen organiseren.

We zien de noodzaak van de aanpassingen in, echter door de hoge energie- en voedselprijzen is het nu al bijzonder moeilijk om rond te komen. Het is dan ook uiterst onzeker of het Schildpaddencentrum als niet gesubsidieerd goed dierendoel de vreselijk dure aanpassingen aan het ventilatiesysteem kan bekostigen.

In verband met de benodigde voorbereidingstijd zijn bezoekdagen sowieso pas mogelijk in het 2e kwartaal van 2024. Vanwege de aanpassingen aan het ventilatiesysteem is dat echt nog onder voorbehoud. We begrijpen de teleurstelling maar hopen op begrip. IJzer met handen breken kunnen ook wij niet.

Onze Tip:
Wil je als eerste weten wanneer bezoekdagen worden georganiseerd? Meld je vrijblijvend aan voor de wachtlijst en we houden je op de hoogte.

Schildpaddencentrum stopt met exploitatie als dierentuin

De coronacrisis heeft een al langer bestaand voornemen bespoedigd. Na achttien jaar “dierentuin tegen wil en dank” stopt het Schildpaddencentrum per 1 januari 2021 als officiële dierentuin. Het Schildpaddencentrum is nooit een dierentuin in ware zin van het woord geweest. Waarom heeft het Schildpaddencentrum dan van 2003 tot 2021 een dierentuinvergunning gehad?

Dat had alles te maken met wet- en regelgeving. Vanwege het structureel ontvangen van bezoekers en het huisvesten van een groot aantal soorten schildpadden werd het Schildpaddencentrum door de overheid aangemerkt als dierentuin. Bezoekersgelden waren in die periode onmisbaar. De kosten van aankoop en verbouwing van het bedrijfspand tot Schildpaddencentrum moesten uiteraard wel worden gedekt.

Omdat het Schildpaddencentrum met de status van dierentuin diepongelukkig was heeft het stichtingsbestuur het besluit genomen de dierentuinvergunning in te leveren. Gaat er na 1 januari 2021 veel veranderen? Eigenlijk niet. De passie voor schildpadden is binnen het Schildpaddencentrum nog altijd even groot. Ook de activiteiten educatie en voorlichting worden onverminderd voortgezet. Alleen het aantal bezoekdagen wordt gelimiteerd tot zes per jaar.

Opmerkingen:
Op bezoekdagen wordt een entreeprijs gehanteerd. Ontvangen entreegelden worden volledig besteed aan verzorging van de schildpadden.

Onze Tip:
Wil je als eerste weten wanneer bezoekdagen worden georganiseerd? Meld je vrijblijvend aan voor de wachtlijst en we houden je op de hoogte.

Dakopstand Schildpaddencentrum grondig aangepakt

Het Schildpaddencentrum is bijna 16 jaar in bedrijf en regulier onderhoud zorgt ervoor dat het gebouw in goede staat blijft. In oktober hebben vrijwilligers van de technische dienst de dakopstand grondig aangepakt. De dakopstand is voorzien van ± 85 m2 glas waardoor daglicht in ruime mate naar binnen kan. Door het grote glasoppervlak kan ook de zon helpen bij het verwarmen van de schildpaddenverblijven. De dakopstand heeft hierdoor een belangrijke meerwaarde voor het Schildpaddencentrum. Tijdens een inspectie werd vastgesteld dat de buitenbeplating dusdanig verouderd was dat deze vervangen moest worden. Het was echter bijzonder teleurstellend eveneens te moeten vaststellen dat de isolatiewerkzaamheden door de aannemer niet goed waren uitgevoerd. Dit heeft zonder meer geleid tot warmteverlies en dus onnodige energiekosten!

De vrijwilligers hebben de dakopstand grotendeels moeten strippen en opnieuw moeten opbouwen. Kieren en gaten zijn dichtgemaakt en nieuwe isolatie is aangebracht. Voor de kenners; het gebruikte isolatiemateriaal bezit een R-waarde van 5,60 dat zeer hoog genoemd mag worden. De nieuwe buitenbeplating is bijzonder sterk en bovendien stormbestendig gemonteerd waardoor de dakopstand weer een groot aantal jaren vooruit kan. Hulde aan onze technische vrijwilligers die het toch allemaal maar in hun vrije tijd doen!

Opmerking:
Dankzij financiële hulp van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum konden de benodigde materialen worden aangeschaft. Hartelijk dank hiervoor!

Speel mee voor het Schildpaddencentrum in de VriendenLoterij

Speel je al mee in de VriendenLoterij maar (nog) niet voor het Schildpaddencentrum dan kan je dit eenvoudig regelen! Je belt naar de ledenservice van de VriendenLoterij (088-020 1020 / 09:00-21:00 uur) en laat je lot(en) omzetten! De sponsorcode van het Schildpaddencentrum is 3915.
Je speelt (nog) niet mee in de VriendenLoterij maar je wil graag meespelen voor het Schildpaddencentrum. Ook dat is eenvoudig te regelen. Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Dankjewel!

Opmerkingen:
Via Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum spelen vele vrienden mee in de Supportactie. De lotenprijs van de Supportactie ligt een stuk lager dan de lotenprijs van de VriendenLoterij. De prijzenpot van de VriendenLoterij is daarentegen veel groter.

De Vakschoenmaker helpt het Schildpaddencentrum

Op 2 april 2017 mochten we van Eneco een symbolische cheque ter waarde van € 250,00 in ontvangst nemen.

Het initiatief hiertoe kwam van Onno Frijn van De Vakschoenmaker met vestigingen in Amsterdam en Baarn. De Vakschoenmaker was niet tevreden over de dienstverlening van Eneco en de energieonderneming bood hiervoor excuses aan. Naast excuses kon De Vakschoenmaker een cheque tegemoet zien als compensatie voor alle ongemakken. Onno vond het een goed idee om de cheque niet zelf in ontvangst te nemen, maar door te geven aan een goed doel. Aangezien Onno al vele jaren vriend van het Schildpaddencentrum is, was het goede doel snel gevonden.

Opmerking:
Het betreffende bedrag is inmiddels door Eneco overgeboekt naar de rekening van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum. We bedanken Onno Frijn van De Vakschoenmaker voor zijn betrokkenheid.

Ere wie ere toekomt

Dhr. C. Spek van Bouwadviesburo Spek werd tijdens het uitwerken van bouwplannen voor het huidige Schildpaddencentrum gevraagd op te treden als directievoerder. Zijn deskundigheid was zeer gewenst omdat niet eerder een dergelijk opvangcentrum in Nederland was gebouwd. Bassins, waterbehandeling en luchtbehandeling moesten in het gebouw worden gerealiseerd. Ook bezoekers moesten in het Schildpaddencentrum veilig kunnen verblijven. Vergunningverlenende instanties keken mee of het gebouw ging voldoen aan gestelde eisen op gebied van milieuwetgeving, dierentuinenbesluit en brandveiligheid. Dhr. Spek coördineerde dit alles en had daar veel werk aan. Op dat moment kon dhr. Spek niet vermoeden dat de bouw van het Schildpaddencentrum op een bittere teleurstelling zou uitlopen.

Dhr. Spek contracteerde voor de bouw een middelgrote aannemer uit Alphen a/d Rijn. De aannemer gaf nadrukkelijk aan de bouw binnen de gestelde tijd te kunnen voltooien en dus op tijd op te leveren. De werkelijkheid bleek helaas anders. De aannemer startte ruim een maand te laat en het plaatsen van de verdiepingsvloer liep ook nog eens onnodige vertraging op. Het was helemaal slecht gesteld met de bouw van de bassins. Het lukte de aannemer niet om de bassins waterdicht te krijgen. Op een groot aantal plaatsen liep het water gewoon de vloer op. De aannemer heeft wel pogingen gedaan om de lekken te dichten maar die waren verre van adequaat.

Dhr. Spek kreeg het gevoel dat de aannemer niet capabel was om de bassins lekvrij op te leveren. Dit gevoel werd versterkt door de ingeschakelde deskundige van een ingenieursbureau. Het niet lekvrij kunnen opleveren betekende in de praktijk verminderde exploitatiemogelijkheden en dus minder inkomsten voor de stichting. Dhr. Spek vond het daarom belangrijk snel los te komen van de aannemer en een andere aannemer te zoeken die de bassins wel lekvrij kon opleveren. Een andere aannemer is het niet geworden; wel technisch aangelegde vrijwilligers binnen de stichting. Zij zijn er met beperkte middelen in geslaagd alle lekkages te verhelpen en de bassins te upgraden naar een veel betere bouwkundige staat.

Dhr. Spek heeft als directievoerder de spreekwoordelijke kastanjes uit het vuur gehaald en daar nooit voor betaald gekregen. Alle juridische en bouw gerelateerde onderzoekskosten zijn niet door de stichting betaald maar zijn door dhr. Spek en zijn echtgenote voldaan. Dankzij morele en financiële steun van de familie Spek kon het Schildpaddencentrum opstarten. De stichting prijst zich dan ook gelukkig met deze zeer betrokken familie!

Opmerkingen:
Dhr. Spek is inmiddels gepensioneerd en niet meer in de bouwwereld actief. Voor zijn werk is dhr. Spek Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een eer die dhr. Spek volledig toekomt. Tot op de dag van vandaag helpt dhr. Spek bij het bouwkundig onderhouden van het Schildpaddencentrum.

Verboden Schildpadden

De Geelwangschildpad, Geelbuikschildpad en Roodwangschildpad (ondersoorten van de Lettersierschildpad) staan sinds 3 augustus 2016 op de Europese Unielijst van invasieve exoten. Een soort die op de EU-lijst staat mag o.a. niet meer worden verhandeld en niet zomaar worden gehouden. Verder geldt voor EU-lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het geval van verwijderen uit de natuur zal gekozen moeten worden tussen euthanasie of permanente huisvesting in een opvangcentrum.

Particulieren en dierentuinen die deze soorten al in bezit hadden voordat de EU-lijst van kracht werd, mogen de dieren blijven houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarden zijn wel dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten. Met de soorten mag dus niet gekweekt worden!
Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Klik hier voor meer informatie.

Opmerkingen:
Zoek je voor je schildpad(den) een nieuw tehuis? We willen daarbij graag helpen in de vorm van bemiddelen of adviezen verstrekken. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. We gaan dan bekijken welke mogelijkheden er zijn.

123inkt.nl doneert aan Vrienden van het Schildpaddencentrum

123inkt.nl is verkozen tot de beste webwinkel van Nederland. Om dit te vieren heeft 123inkt.nl een bedrag van 100.000 euro geschonken aan goede doelen en jullie mochten het verdelen. Het percentage van het totaal aantal stemmen bepaalde de hoogte van de donatie.

Opmerking:
In december 2015 zijn 594 stemmen uitgebracht op Vrienden van het Schildpaddencentrum. De 594 stemmen waren goed voor € 480,67. Dit bedrag is 22 januari 2016 overgeboekt naar de rekening van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum. We bedanken een ieder die op ons heeft gestemd.

Schildpaddenopvang bestaat 25 jaar

Alphen aan den Rijn – In het Alphense Schildpaddencentrum is van alles te ontdekken over allerlei soorten schildpadden. De schildpadden leven in deze landelijke opvang in een aangename temperatuur en comfortabel thuis, waar hun welzijn hoog in het vaandel staat.

Het Schildpaddencentrum vangt al 25 jaar land- en waterschildpadden op. De Schildpadden zijn allemaal uit opvang verkregen. Ze komen binnen via particulieren en organisaties zoals de dierenambulance. Jaarlijks neemt de schildpaddendierentuin tussen de 100- en 150 schildpadden op. Het Schildpaddencentrum heeft veel schildpaddenfans, jaarlijks komen 15.000 bezoekers de ’trage beestjes’ bewonderen.

Het Schildpaddencentrum is sterk educatief ingesteld. Voor kinderen is er een speurtocht uitgezet. Op informatieborden staan leuke weetjes over de schildpadden die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor werkstukken en spreekbeurten op school. Het is een feit dat schildpadden heel oud kunnen worden. Waterschildpadden bijvoorbeeld kunnen tussen de 40- en 45 jaar oud worden. De oudste gepantserde inwoner van het centrum verblijft er sinds 12 jaar. Deze kwam toentertijd met 30 kilo aan gewicht binnen en weegt nu ruim zestig kilo. Een aantal Europese landschildpadden houden een winterslaap in de koelcel van het centrum, bij een constante temperatuur en luchtvochtigheid.

Joachim is tien jaar en doet samen met zijn broertje mee met de speurtocht. Aangekomen bij het Tropenverblijf is hij verbaasd over de turbo schildpad die zelfs richting de glaswand naar hem toekomt. “Had niet verwacht dat ze hier ook de grote reuzenschildpadden zouden hebben, wat een kanjers zijn het.” Als dierenfan vindt hij het goed dat het allemaal opvangbeesten zijn en niet zomaar uit de vrije natuur gehaald. “Ik vraag me eigenlijk wel af wie er nou een schildpad koopt voor thuis, als hij groter wordt, wat heb je er dan aan. Ze zijn dan niet geschikt om te aaien denk ik.”

Het Schildpaddencentrum wordt gerund door goed opgeleide vrijwilligers. “Schildpadden houden valt in de praktijk altijd tegen”, vertelt Wendy de Graaff, vrijwilliger bij het centrum. “Zo zijn waterschildpadden enorme vervuilers waardoor het water nauwelijks schoon te houden is. Omdat schildpadden reptielen zijn, zijn de beesten afhankelijk van warmte. De aaibaarheidsfactor is naar onze mening niet erg groot, zeker niet in vergelijking met honden of katten. Daar komt bij dat schildpadden veel eten en daardoor snel de bak uitgroeien. Doordat we in het centrum schildpadden aan alle kanten belichten hopen we dat mensen afzien van het houden van schildpadden als huisdier.”
Bron: Alphens.nl – vrijdag 6 november 2015 om 11:09 uur.

Opmerkingen:
1.
Zoek je voor je schildpad(den) een nieuw tehuis? We willen daarbij graag helpen in de vorm van bemiddelen of adviezen verstrekken. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. We gaan dan bekijken welke mogelijkheden er zijn.

2. Op bezoekdagen wordt een entreeprijs gehanteerd. Ontvangen entreegelden worden volledig besteed aan verzorging van de schildpadden.

Nieuwe stookinstallatie voor Schildpaddencentrum

In februari 2015 werd vastgesteld dat de stookinstallatie van het Schildpaddencentrum dringend vervangen moest worden. Door het intensieve gebruik de voorgaande 14 jaar was de stookinstallatie compleet versleten. Schildpadden zijn reptielen en hierdoor afhankelijk van omgevingswarmte. Warmte is dan ook letterlijk van levensbelang voor schildpadden. De zomer was de enige periode om de stookinstallatie verantwoord tijdelijk stil te zetten. Het beheer van het Schildpaddencentrum wilde de stookinstallatie dan ook in de maand augustus laten vervangen. Het ontbrak hiertoe echter aan de benodigde financiële middelen. Dit was ook van toepassing op het plaatsen van extra verwarmingselementen in de verblijven voor landschildpadden. Voor het welzijn van bepaalde soorten gehuisveste landschildpadden is het namelijk zeer belangrijk een hoge omgevingswarmte te realiseren. 

Opmerking:
De werkzaamheden zijn eind augustus 2015 uitgevoerd. Dankzij hulp van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum alsmede enkele fondsen en een bedrijf heeft het Schildpaddencentrum een nieuwe stookinstallatie en extra verwarmingselementen. De schildpadden zitten er weer warmpjes bij. 

Donatie van Alphense Boys C1 2014-2015

Het C1 team van Alphense Boys (geboortejaar 2000) heeft in het seizoen 2014-2015 geweldig gepresteerd.
Spelend in de hoogste jeugddivisie van Nederland heeft het team lang meegespeeld voor de hoogste prijs, wat helaas op het laatst net niet gelukt is. Wel is in het seizoen voor het eerst gewonnen van de leeftijdsgenoten van Ajax, in een zinderende wedstrijd met volle tribune in Alphen aan den Rijn. Daarnaast heeft het team deelgenomen aan een internationaal toernooi in het Italiaanse Turijn met grootse tegenstanders, waaronder Juventus, Inter Milan, Paris Saint Germain en Espagnol. Tenslotte heeft het team de sportprijs van Alphen aan den Rijn en omstreken gewonnen. Een geweldige groep spelers die alles voor elkaar over hebben gehad en samen alles in het werk gesteld hebben om alle benodigde middelen bij elkaar te krijgen met diverse acties. Op het eind van het seizoen bleek er een (bescheiden) bedrag van ca. € 400,00 over te zijn. Het team heeft kenbaar gemaakt dit bedrag te willen doneren aan Vrienden van het Schildpaddencentrum.

Opmerking:
In augustus 2015 is € 406,06 naar de rekening van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum overgeboekt. We bedanken spelers en begeleidingsgroep van Alphense Boys C1 2014-2015 voor dit fantastische initiatief

Stichting Specsavers steunt Vrienden van het Schildpaddencentrum

Na een spannende verkiezing zijn de top-2 doelen van elke Specsavers-vestiging bekend.
Iedere Specsavers-winkel gaat haar steentje bijdragen aan twee door het Nederlands publiek gekozen lokale goede doelen. Per verkochte bril of verkocht hoortoestel wordt er een vast bedrag aan Stichting Specsavers Steunt gegeven. Het gespaarde bedrag doneert de stichting vervolgens aan lokale top-2 doelen.
Hoe werkt het in de praktijk: Bij aankoop van een bril of een hoortoestel krijgen klanten een muntje. Dit muntje kunnen ze doneren in één van de twee spaarboxen die op de toonbank staan. Elke spaarbox vertegenwoordigt een top 2-doel. En het muntje vertegenwoordigt een deel van de waarde van de bril of het hoortoestel. Zo wordt er in de loop van de tijd geld ingezameld voor de top-2 doelen. Elk half jaar wordt het opgehaalde bedrag bekend gemaakt en gedoneerd aan de top-2 doelen.

Opmerking:
Het door de vestiging van Specsavers in Alphen aan den Rijn gespaarde bedrag is in oktober 2012 naar de rekening van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum overgeboekt. We bedanken Sjoerd Vlietstra van Specsavers Alphen aan den Rijn voor zijn betrokkenheid.