Over Ons

Doelstelling:
Het Schildpaddencentrum heeft als doel:

  • Permanente huisvesting en verzorging van een collectie landschildpadden, waterschildpadden en moerasschildpadden die door opvangactiviteiten van respectievelijk Stichting Schildpaddenopvang Alphen aan den Rijn en Stichting Schildpaddencentrum Nederland bijeen is gebracht;
  • Educatie op het gebied van landschildpadden, waterschildpadden, moerasschildpadden en zeeschildpadden;
  • Voorlichting met betrekking tot landschildpadden, waterschildpadden en moerasschildpadden in het algemeen en verzorging in het bijzonder.

Opvang:
Decennialang is opvang kernactiviteit geweest. In al deze jaren ging het voornamelijk om schildpadden die thuis niet langer verzorgd konden worden. We hebben het dan over de bekende Roodwangschildpad alsmede de later ingevoerde Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad. In mindere mate ging het om landschildpadden zoals de Vierteenschildpad en de zeer geliefde Griekse landschildpad.

Ondanks dat opvang geen kernactiviteit meer is, voelen we ons zeer verbonden met het lot van schildpadden. Zoek je voor je schildpad(den) een nieuw tehuis? We willen daarbij graag helpen in de vorm van bemiddelen of adviezen verstrekken. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. We gaan dan bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Repatriëring:
Waarom kunnen opgevangen schildpadden meestal niet terug naar de vrije natuur, dus niet worden gerepatrieerd? Repatriëring stuit in de praktijk op grote bezwaren. In vele gevallen weigert het land van herkomst de schildpadden vanwege eventuele opgelopen ziekten en is er de stress van het transport zelf. Ook door strenge internationale wetgeving is repatriëring nauwelijks uitvoerbaar. Er moet namelijk zeer nauwkeurig worden aangegeven waar de schildpadden vandaan komen. Repatriëring is daarom verre van eenvoudig.

Kenniscentrum:
Onze missie is het in stand houden van het Schildpaddencentrum en het behouden van de door opvangactiviteiten bijeengebrachte collectie schildpadden. Binnen het hedendaagse Schildpaddencentrum ligt de nadruk op twee activiteiten, te weten educatie en voorlichting. Educatie en voorlichting zijn dan ook kernactiviteiten. Hierdoor worden we gezien als schildpadden kenniscentrum.

Educatie:
Op een bezoekdag is binnen het Schildpaddencentrum in ruime mate display informatie beschikbaar. Aan educatieve onderwerpen zoals oorsprong, plaats in het dierenrijk, voortplanting, bedreigingen in de vrije natuur en illegale handel wordt volop aandacht besteed. Daarnaast geven we informatiepakketten uit die geschikt zijn voor werkstukken en spreekbeurten op scholen.

Bij de ingang van het Schildpaddencentrum begint het leren

Voorlichting:
Het Schildpaddencentrum biedt ruime mogelijkheden om informatie te verstrekken over de schildpad als huisdier in het algemeen en verzorging in het bijzonder. Is een schildpad eigenlijk wel een geschikt huisdier? Door de veeleisende verzorging van schildpadden aan alle kanten te belichten en het houden feitelijk af te raden hopen we dat mensen beter gaan nadenken over het aanschaffen van schildpadden.

Op afspraak wordt tevens gerichte informatie verstrekt zonder overigens schildpadden uit verblijven te halen en in handen te nemen. Op deze wijze is het mogelijk medewerkers van dierenambulances te informeren over het omgaan met schildpadden die in Nederland worden aangetroffen.

Schildpaddencentrum:
Door alleen schildpadden te verzorgen is binnen het Schildpaddencentrum een omvangrijke kennis met betrekking tot deze gepantserde dieren opgebouwd. Het beleid is erop gericht de kennis in ieder geval te behouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden. Daarnaast wordt opgedane kennis in de vorm van opleidingen overgedragen aan vrijwilligers die onder leiding en verantwoordelijkheid van het deskundig beheer zijn belast met de dagelijkse verzorging en observatie van gehuisveste schildpadden.

In het Schildpaddencentrum leven vele soorten landschildpadden, waterschildpadden en moerasschildpadden die hoofdzakelijk oud huisdieren zijn. Er zijn dus geen schildpadden voor het Schildpaddencentrum uit de vrije natuur weggevangen of aangekocht. De schildpadden zijn zoveel mogelijk gehuisvest in bassins, poelen en verblijven waarin optimale leefomstandigheden zijn gerealiseerd.

We willen benadrukken dat bewust kweken met schildpadden niet tot het primaire doel van het Schildpaddencentrum behoort. Om het welzijn van gehuisveste volwassen schildpaddenwijfjes niet in gevaar te brengen wordt echter wel gelegenheid gegeven om eieren op daarvoor bestemde plaatsen in te graven. De gelegde eieren worden vervolgens door medewerkers opgegraven en enige tijd geschud. Door het schudden stopt de ontwikkeling van de eieren en worden daarom geen jonge schildpadden binnen het Schildpaddencentrum geboren. Schildpaddenwijfjes hebben geen broedzorg waardoor het verwijderen van eieren uit de nesten geen invloed heeft op het welzijn!

Bezoekdagen:
We streven ernaar jaarlijks meerdere (max 6) bezoekdagen te organiseren. Het werkelijke aantal dagen maar ook het kiezen van datums is afhankelijk van beschikbare vrijwilligers en gepland noodzakelijk onderhoud. Via de agenda worden bezoekdagen kenbaar gemaakt.

Bezoekdagen hebben vier belangrijke functies:
1. Bieden van optimale ondersteuning aan de kernactiviteiten educatie en voorlichting;
2. Vrienden (donateurs) kunnen zelf vaststellen of gedane donaties goed worden besteed;
3. Werven van nieuwe vrienden (donateurs);
4. Genereren van welkome extra inkomsten.

Daarnaast vinden we dat bezoekdagen bijdragen aan het realiseren en behouden van maximale zichtbaarheid. Niet onbelangrijk toch?

Op bezoekdagen wordt een entreeprijs gehanteerd (ticketverkoop). Ontvangen entreegelden komen geheel ten goede aan de schildpadden!

Ticketverkoop:

Mascotte Simon - Bestel tickets Schildpaddencentrum bij mij

Beschikbare Tickets: 0

Mededelingen met betrekking tot Bezoekdagen Schildpaddencentrum

Winkel:
Het Schildpaddencentrum heeft een webwinkel maar ook een fysieke winkel. Een kleine knusse winkel met koffiehoek waar maar liefst 854 verschillende producten te zien zijn. Pluche knuffels, beeldjes, sieraden, speelgoed, tuinbeelden, voedsel en voedselsupplementen; bijna alles op gebied van schildpadden is aanwezig.

De producten zijn allemaal op voorraad, dus direct mee te nemen. De winkel wordt gerund door vrijwilligers en is gevestigd op het adres J Keplerweg 26 in Alphen a/d Rijn. Zaterdag en zondag is de winkel open van 12:00 tot 15:00 uur. Parkeren is gratis. Koffie en thee staan klaar. Graag tot ziens.

Geen schildpadden kijken!
Alleen de winkel is toegankelijk. Schildpadden kijken is niet mogelijk. Dat kan op speciaal daarvoor georganiseerde bezoekdagen.

Helpdesk Schildpaddencentrum

Helpdesk:
Voor vragen en hulp bij het vinden van nieuwe tehuizen voor schildpadden kan de helpdesk worden benaderd via het contactformulier. De helpdesk is dagelijks van 09:00 uur tot 21:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0900-72 44 537, naambellen 0900-schildpad.

Vrijwilligers:
Stichting Schildpaddencentrum Nederland is een volledige vrijwilligers organisatie. Binnen de stichting zijn dan ook alleen vrijwilligers actief. De vrijwilligers verzetten bergen werk en worden daar niet voor betaald. De taken en verantwoordelijkheden verschillen onderling sterk. De vrijwilligers voeren niet alleen beleid uit, ze zijn ook verantwoordelijk voor beleidsvorming, jaarbegroting en financiën op lange termijn. Daarnaast zijn de vrijwilligers actief in uitvoerende taken zoals helpdesk, receptie, souvenirwinkel, rondleidingen op bezoekdagen, schoonmaken en uiteraard schildpadden verzorgen. De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het Schildpaddencentrum.