Over ons

Doelstelling:
Het Schildpaddencentrum heeft als doel:

  • Opvang van landschildpadden en moerasschildpadden, afkomstig van particulieren, organisaties en overheidsdiensten;
  • Voorlichting met betrekking tot landschildpadden en moerasschildpadden in het algemeen en verzorging in het bijzonder;
  • Educatie op het gebied van landschildpadden, moerasschildpadden en zeeschildpadden.

Opvang:
Opvang van schildpadden is een kernactiviteit van het Schildpaddencentrum. Het betreft hoofdzakelijk schildpadden die door particulieren zijn aangekocht of van anderen zijn overgenomen en om welke reden dan ook niet langer verzorgd kunnen worden. De bekende Roodwangschildpad en Geelwangschildpad, die veelal als baby vanuit Amerika werden ingevoerd, zijn daar jaren lang een voorbeeld van geweest!
Opmerking: De Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad zijn door de Europese Unie (EU) aangewezen als invasieve exoten en verboden krachtens Verordening EU/2014/1143. De dierenhandel heeft echter handig op het verbod ingespeeld door andere soorten schildpadden in te voeren.

Repatriëring:
In Nederland wordt repatriëring van uitheemse diersoorten gecoördineerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft hiertoe met bepaalde opvangorganisaties en dierentuinen nadere afspraken gemaakt en contracten gesloten. Repatriëring stuit in de praktijk echter op grote bezwaren. In vele gevallen weigert het land van herkomst de dieren vanwege eventuele opgelopen ziekten tijdens het transport en is er de stress van het transport zelf. Terugzenden is dus verre van eenvoudig.

Voorlichting en Educatie:
Het Schildpaddencentrum, ook bekend als Schildpaddenmuseum, biedt volop mogelijkheden om informatie te verstrekken over de schildpad in het algemeen en als huisdier in het bijzonder. Is een schildpad eigenlijk wel een geschikt huisdier? Door schildpadden aan alle kanten te belichten en het houden feitelijk af te raden hopen wij dat jeugd en volwassenen beter gaan nadenken en afzien van het zomaar aanschaffen van deze bijzondere dieren. Om vooral de jeugd te kunnen benaderen worden scholen uitgenodigd om bijvoorbeeld in het kader van biologielessen een bezoek te brengen aan het Schildpaddencentrum.

Door middel van rondleidingen wordt gerichte informatie verstrekt zonder overigens schildpadden uit verblijven te halen of op andere wijze stress te veroorzaken. Op deze wijze is het mogelijk medewerkers van dierenambulances, dierenbescherming en overheidsdiensten op adequate wijze te informeren over het omgaan met schildpadden die in Nederland worden aangetroffen.
Binnen het Schildpaddencentrum is voornamelijk displayinformatie beschikbaar. Aan onderwerpen zoals oorsprong, plaats in het dierenrijk, voortplanting, bedreigingen in de vrije natuur en illegale handel wordt volop aandacht besteed.

Schildpaddencentrum:
Door uitsluitend schildpadden te verzorgen is binnen het Schildpaddencentrum een omvangrijke kennis met betrekking tot deze gepantserde dieren opgebouwd. Het beleid is erop gericht de kennis in ieder geval te behouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden. Daarnaast wordt opgedane kennis in de vorm van opleidingen overgedragen aan medewerkers die onder leiding en verantwoordelijkheid van het deskundig beheer zijn belast met de dagelijkse verzorging en observatie van gehuisveste schildpadden.

In het Schildpaddencentrum leven vele soorten landschildpadden en moerasschildpadden die allemaal uit opvang zijn verkregen. Er zijn dus geen schildpadden voor het Schildpaddencentrum uit de vrije natuur weggevangen of aangekocht. De schildpadden zijn zoveel mogelijk gehuisvest in bassins, poelen en verblijven waarin optimale leefomstandigheden zijn gerealiseerd. In verband met de beschikbare opnamecapaciteit zijn de activiteiten op gebied van herplaatsing tot een minimum teruggebracht. Uitsluitend in samenwerking met gerenommeerde instellingen zijn in het kader van verantwoorde kweekprogramma's mogelijkheden tot herplaatsing. U moet dan denken aan het kweken met uitsterven bedreigde soorten waarbij de betrokken schildpadden worden uitgeleend!

Wij willen benadrukken dat bewust kweken met schildpadden niet tot het primaire doel van het Schildpaddencentrum behoort. Om het welzijn van gehuisveste volwassen schildpaddenwijfjes niet in gevaar te brengen wordt echter wel gelegenheid gegeven om eieren op daarvoor bestemde plaatsen in te graven. De gelegde eieren worden vervolgens door medewerkers opgegraven en enige tijd geschud. Door het schudden stopt de ontwikkeling van de eieren en worden daarom geen jonge schildpadden binnen het Schildpaddencentrum geboren. Schildpaddenwijfjes hebben geen broedzorg waardoor het verwijderen van de eieren uit de nesten geen invloed heeft op het welzijn!

Dierentuin tegen wil en dank:
Wij hebben nooit de intentie gehad een dierentuin op te zetten. Het Schildpaddencentrum is een educatief opvangcentrum en geen dierentuin in de ware zin van het woord! Waarom heeft het Schildpaddencentrum dan een dierentuin vergunning? Het hebben van een dierentuin vergunning heeft alles te maken met wet- en regelgeving. Door het ontvangen van bezoekers en het huisvesten van een groot aantal soorten schildpadden valt het Schildpaddencentrum onder de werking van het Dierentuinenbesluit.

Helpdesk:
Binnen het Schildpaddencentrum is een helpdesk beschikbaar waar particulieren, organisaties en overheidsdiensten terecht kunnen met vragen op het gebied van schildpadden en schildpaddenopvang. De helpdesk is dagelijks van 09.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0900-72 44 537, naambellen 0900-schildpad en e-mail info@schildpaddencentrum.nl.

Vrijwilligers:
In het Schildpaddencentrum werken veel vrijwilligers. Ze verzetten bergen werk en krijgen daar niet voor betaald. De taken en verantwoordelijkheden verschillen onderling sterk. Vrijwilligers voeren niet alleen beleid uit, ze zijn ook verantwoordelijk voor beleidsvorming, jaarbegroting en financiën op lange termijn. Daarnaast zijn vrijwilligers actief in uitvoerende taken zoals receptie, souvenirwinkel, rondleidingen, educatieve kinderpartijtjes, schoonmaken en uiteraard schildpadden verzorgen. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het Schildpaddencentrum.