Over Ons

Doelstelling:
Het Schildpaddencentrum heeft als doel:

  • Permanente huisvesting en verzorging van een collectie landschildpadden en moerasschildpadden die uit opvangactiviteiten van respectievelijk Stichting Schildpaddenopvang Alphen aan den Rijn en Stichting Schildpaddencentrum Nederland bijeen is gebracht;
  • Educatie op het gebied van landschildpadden, moerasschildpadden en zeeschildpadden.
  • Voorlichting met betrekking tot landschildpadden en moerasschildpadden in het algemeen en verzorging in het bijzonder.

Opvang:
Opvang van schildpadden is decennialang kernactiviteit van het Schildpaddencentrum geweest. Het ging in al die jaren hoofdzakelijk om schildpadden die door particulieren waren aangekocht of van anderen waren overgenomen en om welke reden dan ook niet langer verzorgd konden worden. De Roodwangschildpad alsmede de later als vervangers ingevoerde Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad waren daar goede voorbeelden van. Deze verboden soorten schildpadden staan sinds juli 2016 op de EU-lijst van invasieve exoten!
Ondanks dat opvang geen kernactiviteit meer is, voelen wij ons zeer verbonden met het lot van schildpadden. Zoekt u een nieuw tehuis voor uw schildpad dan willen wij graag helpen in de vorm van bemiddelen of adviezen verstrekken. Neem contact met ons op via het contactformulier en wij gaan bekijken wat wij voor u en de schildpad kunnen betekenen.

Repatriëring:
Aan opvang is onlosmakelijk de vraag gekoppeld of opgevangen schildpadden niet terug kunnen naar de vrije natuur. Repatriëring stuit in de praktijk echter op grote bezwaren. In vele gevallen weigert het land van herkomst de schildpadden vanwege eventuele opgelopen ziekten en is er de stress van het transport zelf. Ook door strenge internationale wetgeving is repatriëring nauwelijks uitvoerbaar. Er moet namelijk zeer nauwkeurig worden aangegeven waar de schildpadden vandaan komen. Repatriëring is dus verre van eenvoudig.

Educatie en Voorlichting:
Onze missie ofwel ambitie is het in stand houden van het Schildpaddencentrum en het behouden van de bijeengebrachte collectie levende en opgezette schildpadden. Binnen het hedendaagse Schildpaddencentrum wordt de nadruk gelegd op een tweetal activiteiten, te weten educatie en voorlichting. Educatie en voorlichting zijn dan ook kernactiviteiten.

Educatie:
Tijdens bezoekdagen is binnen het Schildpaddencentrum in ruime mate displayinformatie beschikbaar. Aan educatieve onderwerpen zoals oorsprong, plaats in het dierenrijk, voortplanting, bedreigingen in de vrije natuur en illegale handel wordt volop aandacht besteed.
Vanwege de eveneens op bezoekdagen getoonde collectie opgezette schildpadden en foute souvenirs is het Schildpaddencentrum ook bekend als Schildpaddenmuseum.

Voorlichting:
Onder de activiteit voorlichting biedt het Schildpaddencentrum ruime mogelijkheden om informatie te verstrekken over de schildpad als huisdier in het algemeen en verzorging in het bijzonder. Is een schildpad eigenlijk wel een geschikt huisdier? Door op bezoekdagen de veeleisende verzorging van schildpadden aan alle kanten te belichten en het houden feitelijk af te raden hopen wij dat mensen beter gaan nadenken over het aanschaffen van schildpadden.

Op afspraak wordt tevens gerichte informatie verstrekt zonder overigens schildpadden uit verblijven te halen en in handen te nemen. Op deze wijze is het mogelijk medewerkers van dierenambulances en dierenbescherming te informeren over het omgaan met schildpadden die in Nederland worden aangetroffen.

Schildpaddencentrum:
Door uitsluitend schildpadden te verzorgen is binnen het Schildpaddencentrum een omvangrijke kennis met betrekking tot deze gepantserde dieren opgebouwd. Het beleid is erop gericht de kennis in ieder geval te behouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden. Daarnaast wordt opgedane kennis in de vorm van opleidingen overgedragen aan medewerkers die onder leiding en verantwoordelijkheid van het deskundig beheer zijn belast met de dagelijkse verzorging en observatie van gehuisveste schildpadden.

In het Schildpaddencentrum leven vele soorten landschildpadden en moerasschildpadden die hoofdzakelijk oud huisdieren zijn. Er zijn dus geen schildpadden voor het Schildpaddencentrum uit de vrije natuur weggevangen of aangekocht. De schildpadden zijn zoveel mogelijk gehuisvest in bassins, poelen en verblijven waarin optimale leefomstandigheden zijn gerealiseerd. Uitsluitend in samenwerking met gerenommeerde instellingen zijn in het kader van verantwoorde kweekprogramma’s mogelijkheden tot herplaatsing. U moet dan denken aan het kweken met uitsterven bedreigde soorten waarbij de betrokken schildpadden worden uitgeleend!

Wij willen benadrukken dat bewust kweken met schildpadden niet tot het primaire doel van het Schildpaddencentrum behoort. Om het welzijn van gehuisveste volwassen schildpaddenwijfjes niet in gevaar te brengen wordt echter wel gelegenheid gegeven om eieren op daarvoor bestemde plaatsen in te graven. De gelegde eieren worden vervolgens door medewerkers opgegraven en enige tijd geschud. Door het schudden stopt de ontwikkeling van de eieren en worden daarom geen jonge schildpadden binnen het Schildpaddencentrum geboren. Schildpaddenwijfjes hebben geen broedzorg waardoor het verwijderen van eieren uit de nesten geen invloed heeft op het welzijn!

Dierentuin tegen wil en dank:
Wij hebben nooit de intentie gehad een dierentuin op te zetten. Wij zijn weliswaar zeer actief op het gebied van educatie en voorlichting maar zijn zeker geen dierentuin! Waarom heeft het Schildpaddencentrum dan een vergunning voor het exploiteren ofwel in stand houden van een dierentuin? Het hebben van een dierentuinvergunning heeft alles te maken met wet- en regelgeving. Vanwege het structureel ontvangen van bezoekers en het huisvesten van een groot aantal soorten schildpadden valt het Schildpaddencentrum onder de werking van het Dierentuinenbesluit. Het is helaas een gegeven dat bezoekersgelden en inkomsten verkregen uit arrangementen op dit moment onmisbaar zijn voor het voortbestaan. Wij voelen ons als officiële dierentuin met bijbehorende wet- en regelgeving echter diep ongelukkig en sluiten daarom niet uit dat op termijn gekozen zal worden voor een andere wijze van exploiteren. Uiteraard moet de veranderde wijze van exploiteren wel verantwoord zijn!

TICKETVERKOOP
Bestel snel want
Op=Op!

000 Tickets
75%                          
0 Tickets

Bestel Tickets Schildpaddencentrum

Helpdesk SchildpaddencentrumHelpdesk:
Voor vragen en hulp bij het vinden van nieuwe tehuizen voor schildpadden kan de helpdesk worden benaderd. De helpdesk is dagelijks van 09:00 uur tot 21:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0900-72 44 537, naambellen 0900-schildpad. Naast het contactformulier kan de helpdesk worden benaderd via e-mail.

Vrijwilligers:
In het Schildpaddencentrum werken veel vrijwilligers. Ze verzetten bergen werk en krijgen daar niet voor betaald. De taken en verantwoordelijkheden verschillen onderling sterk. Vrijwilligers voeren niet alleen beleid uit, ze zijn ook verantwoordelijk voor beleidsvorming, jaarbegroting en financiën op lange termijn. Daarnaast zijn vrijwilligers actief in uitvoerende taken zoals helpdesk, receptie, souvenirwinkel, rondleidingen, schoonmaken en uiteraard schildpadden verzorgen. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het Schildpaddencentrum.