Over Ons

Doelstelling:
Het Schildpaddencentrum heeft als doel:

  • Permanente huisvesting en verzorging van een gesloten collectie levende land- en moerasschildpadden die uit opvangactiviteiten van respectievelijk Stichting Schildpaddenopvang Alphen a/d Rijn en Stichting Schildpaddencentrum Nederland bijeen is gebracht;
  • Voorlichting met betrekking tot landschildpadden en moerasschildpadden in het algemeen en verzorging in het bijzonder;
  • Educatie op het gebied van landschildpadden, moerasschildpadden en zeeschildpadden.

Opvang:
Opvang van schildpadden is decennia lang een kernactiviteit van het Schildpaddencentrum geweest. Het ging in al die jaren hoofdzakelijk om schildpadden die door particulieren waren aangekocht of van anderen waren overgenomen en om welke reden dan ook niet langer verzorgd konden worden. De bekende Roodwangschildpad en de veel later massaal ingevoerde Geelwangschildpad zijn daar voorbeelden van.
Opmerking: De Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad zijn thans door de Europese Unie (EU) aangewezen als invasieve exoten en verboden krachtens Verordening EU/2014/1143. De dierenhandel heeft echter handig op het verbod ingespeeld door andere soorten schildpadden in te voeren.

Repatriëring:
In Nederland wordt repatriëring van uitheemse diersoorten gecoördineerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft hiertoe met bepaalde opvangorganisaties en dierentuinen nadere afspraken gemaakt en contracten gesloten. Repatriëring stuit in de praktijk echter op grote bezwaren. In vele gevallen weigert het land van herkomst de dieren vanwege eventuele opgelopen ziekten tijdens het transport en is er de stress van het transport zelf. Terugzenden is dus verre van eenvoudig.

Voorlichting en Educatie:
Het Schildpaddencentrum, vanwege de collectie opgezette schildpadden ook bekend als Schildpaddenmuseum, biedt volop mogelijkheden om informatie te verstrekken over de schildpad in het algemeen en als huisdier in het bijzonder. Is een schildpad eigenlijk wel een geschikt huisdier? Door schildpadden aan alle kanten te belichten en het houden feitelijk af te raden hopen wij dat jeugd en volwassenen beter gaan nadenken en afzien van het zomaar aanschaffen van deze bijzondere dieren.

Er wordt gerichte informatie verstrekt zonder overigens schildpadden uit verblijven te halen of op andere wijze stress te veroorzaken. Op deze wijze is het mogelijk medewerkers van dierenambulances en dierenbescherming te informeren over het omgaan met schildpadden die in Nederland worden aangetroffen. Binnen het Schildpaddencentrum is voornamelijk displayinformatie beschikbaar. Aan onderwerpen zoals oorsprong, plaats in het dierenrijk, voortplanting, bedreigingen in de vrije natuur en illegale handel wordt volop aandacht besteed.

Schildpaddencentrum:
Door uitsluitend schildpadden te verzorgen is binnen het Schildpaddencentrum een omvangrijke kennis met betrekking tot deze gepantserde dieren opgebouwd. Het beleid is erop gericht de kennis in ieder geval te behouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden. Daarnaast wordt opgedane kennis in de vorm van opleidingen overgedragen aan medewerkers die onder leiding en verantwoordelijkheid van het deskundig beheer zijn belast met de dagelijkse verzorging en observatie van gehuisveste schildpadden.

In het Schildpaddencentrum leven vele soorten landschildpadden en moerasschildpadden die hoofdzakelijk oud huisdieren zijn. Er zijn dus geen schildpadden voor het Schildpaddencentrum uit de vrije natuur weggevangen of aangekocht. De schildpadden zijn zoveel mogelijk gehuisvest in bassins, poelen en verblijven waarin optimale leefomstandigheden zijn gerealiseerd. Uitsluitend in samenwerking met gerenommeerde instellingen zijn in het kader van verantwoorde kweekprogramma’s mogelijkheden tot herplaatsing. U moet dan denken aan het kweken met uitsterven bedreigde soorten waarbij de betrokken schildpadden worden uitgeleend!

Wij willen benadrukken dat bewust kweken met schildpadden niet tot het primaire doel van het Schildpaddencentrum behoort. Om het welzijn van gehuisveste volwassen schildpaddenwijfjes niet in gevaar te brengen wordt echter wel gelegenheid gegeven om eieren op daarvoor bestemde plaatsen in te graven. De gelegde eieren worden vervolgens door medewerkers opgegraven en enige tijd geschud. Door het schudden stopt de ontwikkeling van de eieren en worden daarom geen jonge schildpadden binnen het Schildpaddencentrum geboren. Schildpaddenwijfjes hebben geen broedzorg waardoor het verwijderen van de eieren uit de nesten geen invloed heeft op het welzijn!

Dierentuin tegen wil en dank:
Wij hebben nooit de intentie gehad een dierentuin op te zetten. Wij zijn weliswaar zeer actief op het gebied van conservatie en educatie maar zijn zeker geen dierentuin! Waarom heeft het Schildpaddencentrum dan een vergunning voor een dierentuin? Het hebben van een dierentuinvergunning heeft alles te maken met wet- en regelgeving. Vanwege het structureel ontvangen van bezoekers en het huisvesten van een groot aantal soorten schildpadden valt het Schildpaddencentrum onder de werking van het Dierentuinenbesluit. Het is helaas een gegeven dat bezoekersgelden en inkomsten verkregen uit arrangementen op dit moment onmisbaar zijn voor het voortbestaan. Wij voelen ons als officiële dierentuin met bijbehorende wet- en regelgeving echter diep ongelukkig en sluiten daarom niet uit dat op termijn gekozen zal worden voor een andere wijze van exploiteren. Uiteraard moet de veranderde wijze van exploiteren wel verantwoord zijn!

Helpdesk:
Binnen het Schildpaddencentrum is een helpdesk beschikbaar. De helpdesk is dagelijks van 09.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0900-72 44 537, naambellen 0900-schildpad. Naast e-mail kan ook gebruik worden gemaakt van het contactformulier.

Vrijwilligers:
In het Schildpaddencentrum werken veel vrijwilligers. Ze verzetten bergen werk en krijgen daar niet voor betaald. De taken en verantwoordelijkheden verschillen onderling sterk. Vrijwilligers voeren niet alleen beleid uit, ze zijn ook verantwoordelijk voor beleidsvorming, jaarbegroting en financiën op lange termijn. Daarnaast zijn vrijwilligers actief in uitvoerende taken zoals receptie, souvenirwinkel, rondleidingen, schoonmaken en uiteraard schildpadden verzorgen. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het Schildpaddencentrum.