Over Ons

Doelstelling:
Het Schildpaddencentrum heeft als doel:

  • Permanente huisvesting en verzorging van een collectie landschildpadden, waterschildpadden en moerasschildpadden die door opvangactiviteiten van respectievelijk Stichting Schildpaddenopvang Alphen aan den Rijn en Stichting Schildpaddencentrum Nederland bijeen is gebracht;
  • Educatie op het gebied van landschildpadden, waterschildpadden, moerasschildpadden en zeeschildpadden;
  • Voorlichting met betrekking tot landschildpadden, waterschildpadden en moerasschildpadden in het algemeen en verzorging in het bijzonder.

Opvang:
Opvang van schildpadden is decennialang kernactiviteit van het Schildpaddencentrum geweest. Het ging in al die jaren hoofdzakelijk om schildpadden die door particulieren waren aangekocht of van anderen waren overgenomen en om welke reden dan ook niet langer verzorgd konden worden. De Roodwangschildpad alsmede de later als vervangers ingevoerde Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad waren daar goede voorbeelden van. Deze verboden soorten schildpadden staan sinds juli 2016 op de EU-lijst van invasieve exoten!
Ondanks dat opvang geen kernactiviteit meer is, voelen wij ons zeer verbonden met het lot van schildpadden. Zoekt u een nieuw tehuis voor uw schildpad(den) dan willen wij graag helpen in de vorm van bemiddelen of adviezen verstrekken. Neem contact met ons op via het contactformulier en wij gaan bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Repatriëring:
Waarom kunnen opgevangen schildpadden meestal niet terug naar de vrije natuur, dus niet worden gerepatrieerd? Repatriëring stuit in de praktijk op grote bezwaren. In vele gevallen weigert het land van herkomst de schildpadden vanwege eventuele opgelopen ziekten en is er de stress van het transport zelf. Ook door strenge internationale wetgeving is repatriëring nauwelijks uitvoerbaar. Er moet namelijk zeer nauwkeurig worden aangegeven waar de schildpadden vandaan komen. Repatriëring is daarom verre van eenvoudig.

Educatie en Voorlichting:
Onze missie ofwel ambitie is het in stand houden van het Schildpaddencentrum en het behouden van de door opvangactiviteiten bijeengebrachte collectie schildpadden. Binnen het hedendaagse Schildpaddencentrum wordt de nadruk gelegd op een tweetal activiteiten, te weten educatie en voorlichting. Educatie en voorlichting zijn dan ook kernactiviteiten.

Educatie:
Tijdens bezoekdagen is binnen het Schildpaddencentrum in ruime mate displayinformatie beschikbaar. Aan educatieve onderwerpen zoals oorsprong, plaats in het dierenrijk, voortplanting, bedreigingen in de vrije natuur en illegale handel wordt volop aandacht besteed. Daarnaast geven wij informatiepakketten uit die geschikt zijn voor werkstukken en spreekbeurten op scholen.

Bij de ingang van het Schildpaddencentrum begint het leren

Voorlichting:
Onder de activiteit voorlichting biedt het Schildpaddencentrum ruime mogelijkheden om informatie te verstrekken over de schildpad als huisdier in het algemeen en verzorging in het bijzonder. Is een schildpad eigenlijk wel een geschikt huisdier? Door op bezoekdagen de veeleisende verzorging van schildpadden aan alle kanten te belichten en het houden feitelijk af te raden hopen wij dat mensen beter gaan nadenken over het aanschaffen van schildpadden.

Op afspraak wordt tevens gerichte informatie verstrekt zonder overigens schildpadden uit verblijven te halen en in handen te nemen. Op deze wijze is het mogelijk medewerkers van dierenambulances te informeren over het omgaan met schildpadden die in Nederland worden aangetroffen.

Schildpaddencentrum:
Door uitsluitend schildpadden te verzorgen is binnen het Schildpaddencentrum een omvangrijke kennis met betrekking tot deze gepantserde dieren opgebouwd. Het beleid is erop gericht de kennis in ieder geval te behouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden. Daarnaast wordt opgedane kennis in de vorm van opleidingen overgedragen aan medewerkers die onder leiding en verantwoordelijkheid van het deskundig beheer zijn belast met de dagelijkse verzorging en observatie van gehuisveste schildpadden.

In het Schildpaddencentrum leven vele soorten landschildpadden, waterschildpadden en moerasschildpadden die hoofdzakelijk oud huisdieren zijn. Er zijn dus geen schildpadden voor het Schildpaddencentrum uit de vrije natuur weggevangen of aangekocht. De schildpadden zijn zoveel mogelijk gehuisvest in bassins, poelen en verblijven waarin optimale leefomstandigheden zijn gerealiseerd.

Wij willen benadrukken dat bewust kweken met schildpadden niet tot het primaire doel van het Schildpaddencentrum behoort. Om het welzijn van gehuisveste volwassen schildpaddenwijfjes niet in gevaar te brengen wordt echter wel gelegenheid gegeven om eieren op daarvoor bestemde plaatsen in te graven. De gelegde eieren worden vervolgens door medewerkers opgegraven en enige tijd geschud. Door het schudden stopt de ontwikkeling van de eieren en worden daarom geen jonge schildpadden binnen het Schildpaddencentrum geboren. Schildpaddenwijfjes hebben geen broedzorg waardoor het verwijderen van eieren uit de nesten geen invloed heeft op het welzijn!

Achttien jaar dierentuin tegen wil en dank:
Wij zijn altijd actief geweest op het gebied van educatie en voorlichting maar waren nooit een echte dierentuin. Zeker geen dierentuin in ware zin van het woord. Waarom heeft het Schildpaddencentrum dan van 2003 tot 2021 een dierentuinvergunning gehad? Dat had alles te maken met wet- en regelgeving. Vanwege het structureel ontvangen van bezoekers en het huisvesten van een groot aantal soorten schildpadden werd het Schildpaddencentrum door de overheid aangemerkt als dierentuin.

Bezoekersgelden waren in die periode onmisbaar. De kosten van aankoop en verbouwing van het bedrijfspand tot Schildpaddencentrum moesten uiteraard wel worden gedekt. Omdat wij als dierentuin diepongelukkig waren is het besluit genomen de dierentuinvergunning in te leveren. Is er sindsdien veel veranderd? Eigenlijk niet. Onze passie voor schildpadden is nog altijd even groot. Alleen het aantal bezoekdagen is gelimiteerd tot zes per jaar. Graag tot ziens!

Voortgang Ticketverkoop Bezoekdagen Schildpaddencentrum
Bestel Tickets Schildpaddencentrum
Helpdesk Schildpaddencentrum

Helpdesk:
Voor vragen en hulp bij het vinden van nieuwe tehuizen voor schildpadden kan de helpdesk worden benaderd. De helpdesk is dagelijks van 09:00 uur tot 21:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0900-72 44 537, naambellen 0900-schildpad. Naast het contactformulier kan de helpdesk worden benaderd via e-mail.

Winkel Schildpaddencentrum:
De souvenirwinkel is een onmisbare inkomstenbron voor het Schildpaddencentrum. De winkel draait goed en laat dan ook prima verkoopcijfers zien. Zo zijn bijvoorbeeld tot vandaag 544 online bestellingen verwerkt. De online verkopen via partnerplatform bol.com zijn in dit getal niet meegerekend.

Naast de webwinkel heeft het Schildpaddencentrum een fysieke winkel. In de knusse winkel met koffiehoek zijn maar liefst 854 verschillende producten verkrijgbaar. Pluche knuffels, beeldjes, sieraden, speelgoed, tuinbeelden, voedsel en voedselsupplementen; bijna alles op gebied van schildpadden is aanwezig.

De producten zijn allemaal op voorraad, dus te zien en direct mee te nemen. De winkel wordt gerund door vrijwilligers en is gevestigd op het adres J Keplerweg 26 in Alphen a/d Rijn (NL). Elke zaterdag en zondag is de winkel open van 12:00 tot 15:00 uur. De winkel is ook open op afspraak.

Vrijwilligers Organisatie:
Stichting Schildpaddencentrum Nederland is een volledige vrijwilligers organisatie. Binnen de stichting zijn dan ook alleen vrijwilligers actief. De vrijwilligers verzetten bergen werk en worden daar niet voor betaald. De taken en verantwoordelijkheden verschillen onderling sterk. De vrijwilligers voeren niet alleen beleid uit, ze zijn ook verantwoordelijk voor beleidsvorming, jaarbegroting en financiën op lange termijn. Daarnaast zijn de vrijwilligers actief in uitvoerende taken zoals helpdesk, receptie, souvenirwinkel, rondleidingen op bezoekdagen, schoonmaken en uiteraard schildpadden verzorgen. De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het Schildpaddencentrum.