Nieuwe stookinstallatie voor Schildpaddencentrum

In februari 2015 werd vastgesteld dat de stookinstallatie van het Schildpaddencentrum dringend vervangen moest worden. Door het intensieve gebruik de voorgaande 14 jaar was de stookinstallatie compleet versleten. Schildpadden zijn reptielen en hierdoor afhankelijk van omgevingswarmte. Warmte is dan ook letterlijk van levensbelang voor schildpadden. De zomer was de enige periode om de stookinstallatie verantwoord tijdelijk stil te zetten. Het beheer van het Schildpaddencentrum wilde de stookinstallatie dan ook in de maand augustus laten vervangen. Het ontbrak hiertoe echter aan de benodigde financiële middelen. Dit was ook van toepassing op het installeren van extra verwarmingselementen in de verblijven voor landschildpadden. Voor het welzijn van bepaalde soorten gehuisveste landschildpadden is het namelijk zeer belangrijk een hoge omgevingswarmte te realiseren. 

Opmerking:
De werkzaamheden zijn eind augustus 2015 uitgevoerd. Dankzij hulp van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum alsmede enkele fondsen en een bedrijf heeft het Schildpaddencentrum een nieuwe stookinstallatie en extra verwarmingselementen. De schildpadden zitten er weer warmpjes bij.