Ere wie ere toekomt

Voor de bouw van het Schildpaddencentrum (2001) werd dhr. Spek gevraagd als directievoerder. Zijn deskundigheid was zeer gewenst omdat niet eerder een dergelijk Schildpaddencentrum in Nederland was gebouwd. Bassins, waterbehandeling en luchtbehandeling moesten in het gebouw worden gerealiseerd. Ook bezoekers moesten in het Schildpaddencentrum veilig kunnen verblijven. In de voorbereidende fase keken vergunningverlenende instanties mee of het gebouw ging voldoen aan gestelde eisen op gebied van energiezuinigheid, milieuwetgeving, dierentuinenbesluit en brandveiligheid. In die fase kon dhr. Spek niet vermoeden dat de bouw op een bittere teleurstelling zou uitlopen.

Dhr. Spek contracteerde voor de bouw een middelgrote aannemer uit Alphen a/d Rijn. De aannemer gaf nadrukkelijk aan de bouw binnen de gestelde tijd te kunnen voltooien en dus op tijd op te leveren. De werkelijkheid bleek helaas anders. De aannemer startte ruim een maand te laat en het realiseren van de verdiepingsvloer liep ook nog eens onnodige vertraging op. Het was helemaal slecht gesteld met de bouw van de bassins. Het lukte de aannemer niet om de bassins waterdicht te krijgen. Op een groot aantal plekken liep het water gewoon de vloer op. De aannemer heeft wel pogingen gedaan om de lekken te dichten maar die waren verre van adequaat.

Dhr. Spek kreeg het gevoel dat de aannemer niet capabel was om de bassins lekvrij op te leveren. Dit gevoel werd versterkt door de ingeschakelde deskundige van een ingenieursbureau. Het niet lekvrij kunnen opleveren betekende in de praktijk verminderde exploitatiemogelijkheden en dus minder inkomsten voor de stichting. Dhr. Spek vond het daarom belangrijk snel los te komen van de aannemer en een andere aannemer te zoeken die de bassins wel lekvrij kon opleveren. Een andere aannemer is het niet geworden; wel technisch aangelegde vrijwilligers binnen de stichting. Zij zijn er met beperkte middelen in geslaagd alle lekkages te verhelpen en de bassins te upgraden naar een veel betere bouwkundige staat.

Dhr. Spek heeft als directievoerder de spreekwoordelijke kastanjes uit het vuur gehaald en daar nooit voor betaald gekregen. Alle juridische en bouw gerelateerde onderzoekskosten zijn niet door de stichting betaald maar zijn door dhr. Spek en zijn echtgenote voldaan. Dankzij morele en financiële steun van de familie Spek kon het Schildpaddencentrum opstarten. 

3 april 2024 – In herinnering:
Helaas is dhr. Spek, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, zaterdag 30 maart 2024 op 86-jarige leeftijd overleden. Tot op hoge leeftijd heeft dhr. Spek ons geholpen bij het bouwkundig onderhouden van het Schildpaddencentrum. Hij wilde het nooit horen maar voor zijn inzet en betrokkenheid zijn we dhr. Spek zeer dankbaar. Wat deze man voor het Schildpaddencentrum heeft gedaan is echt bijzonder. Met diep respect en dierbaarheid denken we aan hem terug.