Ere wie ere toekomt

Dhr. C. Spek van Bouwadviesburo Spek werd tijdens het uitwerken van bouwplannen voor het huidige Schildpaddencentrum gevraagd op te treden als directievoerder. Zijn deskundigheid was zeer gewenst omdat niet eerder een dergelijk opvangcentrum in Nederland was gebouwd. Bassins, waterbehandeling en luchtbehandeling moesten in het gebouw worden gerealiseerd. Ook bezoekers moesten in het Schildpaddencentrum veilig kunnen verblijven. Vergunningverlenende instanties keken mee of het gebouw ging voldoen aan gestelde eisen op gebied van milieuwetgeving, dierentuinenbesluit en brandveiligheid. Dhr. Spek coördineerde dit alles en had daar veel werk aan. Op dat moment kon dhr. Spek niet vermoeden dat de bouw van het Schildpaddencentrum op een bittere teleurstelling zou uitlopen.

Dhr. Spek contracteerde voor de bouw een middelgrote aannemer uit Alphen a/d Rijn. De aannemer gaf nadrukkelijk aan de bouw binnen de gestelde tijd te kunnen voltooien en dus op tijd op te leveren. De werkelijkheid bleek helaas anders. De aannemer startte ruim een maand te laat en het plaatsen van de verdiepingsvloer liep ook nog eens onnodige vertraging op. Het was helemaal slecht gesteld met de bouw van de bassins. Het lukte de aannemer niet om de bassins waterdicht te krijgen. Op een groot aantal plaatsen liep het water gewoon de vloer op. De aannemer heeft wel pogingen gedaan om de lekken te dichten maar die waren verre van adequaat.

Dhr. Spek kreeg het gevoel dat de aannemer niet capabel was om de bassins lekvrij op te leveren. Dit gevoel werd versterkt door de ingeschakelde deskundige van een ingenieursbureau. Het niet lekvrij kunnen opleveren betekende in de praktijk verminderde exploitatiemogelijkheden en dus minder inkomsten voor de stichting. Dhr. Spek vond het daarom belangrijk snel los te komen van de aannemer en een andere aannemer te zoeken die de bassins wel lekvrij kon opleveren. Een andere aannemer is het niet geworden; wel technisch aangelegde vrijwilligers binnen de stichting. Zij zijn er met beperkte middelen in geslaagd alle lekkages te verhelpen en de bassins te upgraden naar een veel betere bouwkundige staat.

Dhr. Spek heeft als directievoerder de spreekwoordelijke kastanjes uit het vuur gehaald en daar nooit voor betaald gekregen. Alle juridische en bouw gerelateerde onderzoekskosten zijn niet door de stichting betaald maar zijn door dhr. Spek en zijn echtgenote voldaan. Dankzij morele en financiële steun van de familie Spek kon het Schildpaddencentrum opstarten. De stichting prijst zich dan ook gelukkig met deze zeer betrokken familie!

Opmerkingen:
Dhr. Spek is inmiddels gepensioneerd en niet meer in de bouwwereld actief. Voor zijn werk is dhr. Spek Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een eer die dhr. Spek volledig toekomt. Tot op de dag van vandaag helpt dhr. Spek bij het bouwkundig onderhouden van het Schildpaddencentrum.