Auteursarchief: Redactie

Openingstijden Winkel Schildpaddencentrum

De fysieke winkel van het Schildpaddencentrum is zaterdag en zondag open van 12:00 tot 15:00 uur.

Pluche knuffels, beeldjes, sieraden, speelgoed, tuinbeelden, voedsel en voedselsupplementen; bijna alles op gebied van schildpadden is verkrijgbaar (GEEN VERKOOP VAN SCHILDPADDEN). De producten zijn allemaal op voorraad, dus te zien en direct mee te nemen.

Ook kan je in de winkel terecht voor informatie en advies. De winkel wordt gerund door vrijwilligers en is gevestigd op het adres J Keplerweg 26 in Alphen a/d Rijn. Parkeren is gratis. Koffie en thee staan klaar. Graag tot ziens.

Opmerking:
Alleen de winkel is zaterdag en zondag open. Op deze dagen schildpadden kijken is niet mogelijk. De schildpadden bezoeken kan op speciaal daarvoor georganiseerde bezoekdagen!

Schildpaddencentrum organiseert voorlopig geen bezoekdagen

In de periode 2020-2022 gingen we gebukt onder de coronacrisis. De crisis op zich en de nasleep daarvan hebben grote gevolgen voor onze vrijwilligersorganisatie gehad. Om verspreiding van het coronavirus en (toekomstige) varianten te voorkomen, zijn het nu de aanpassingen aan ons ventilatiesysteem die verhinderen dat we bezoekdagen kunnen organiseren.

We zien de noodzaak van de aanpassingen in, echter door de hoge energie- en voedselprijzen is het nu al bijzonder moeilijk om rond te komen. Het is dan ook uiterst onzeker of het Schildpaddencentrum als niet gesubsidieerd goed dierendoel de vreselijk dure aanpassingen aan het ventilatiesysteem kan bekostigen.

In verband met de benodigde voorbereidingstijd zijn bezoekdagen sowieso pas mogelijk in het 2e kwartaal van 2024. Vanwege de aanpassingen aan het ventilatiesysteem is dat echt nog onder voorbehoud. We begrijpen de teleurstelling maar hopen op begrip. IJzer met handen breken kunnen ook wij niet.

Onze Tip:
Wil je als eerste weten wanneer bezoekdagen worden georganiseerd? Meld je vrijblijvend aan voor de wachtlijst en we houden je op de hoogte.

Hoge energie- en voedselprijzen! Hoe gaat het Schildpaddencentrum dat betalen?

Warmte is echt van levensbelang voor schildpadden. Het Schildpaddencentrum gebruikt daarom relatief veel energie. In ons klimaat is het zonder opwekken van voldoende warmte onmogelijk om schildpadden verantwoord te huisvesten. Energie is dan ook verreweg de grootste kostenpost (€ 5.564,00 per maand) voor het Schildpaddencentrum.

Daarnaast zijn er zorgen over de alsmaar stijgende voedselprijzen. Schildpadden zijn immers grote eters. Mensen kunnen naar de voedselbank, maar waar kunnen schildpadden naartoe?

Help het Schildpaddencentrum met een donatie:
Donaties zijn welkom op rekening NL96 RABO 0391 6498 92. De rekening staat op naam van Stichting Schildpaddencentrum Nederland uit Alphen aan den Rijn (NL). BIC/SWIFT code is RABONL2U. Veilig online doneren kan ook. Namens de schildpadden heel veel dank!

Mascotte Simon - Donaties heeft het Schildpaddencentrum hard nodig

Schildpaddencentrum stopt met exploitatie als dierentuin

De coronacrisis heeft een al langer bestaand voornemen bespoedigd. Na achttien jaar “dierentuin tegen wil en dank” stopt het Schildpaddencentrum per 1 januari 2021 als officiële dierentuin. Het Schildpaddencentrum is nooit een dierentuin in ware zin van het woord geweest. Waarom heeft het Schildpaddencentrum dan van 2003 tot 2021 een dierentuinvergunning gehad?

Dat had alles te maken met wet- en regelgeving. Vanwege het structureel ontvangen van bezoekers en het huisvesten van een groot aantal soorten schildpadden werd het Schildpaddencentrum door de overheid aangemerkt als dierentuin. Bezoekersgelden waren in die periode onmisbaar. De kosten van aankoop en verbouwing van het bedrijfspand tot Schildpaddencentrum moesten uiteraard wel worden gedekt.

Omdat het Schildpaddencentrum met de status van dierentuin diepongelukkig was heeft het stichtingsbestuur het besluit genomen de dierentuinvergunning in te leveren. Gaat er na 1 januari 2021 veel veranderen? Eigenlijk niet. De passie voor schildpadden is binnen het Schildpaddencentrum nog altijd even groot. Ook de activiteiten educatie en voorlichting worden onverminderd voortgezet. Alleen het aantal bezoekdagen wordt gelimiteerd tot zes per jaar.

Opmerkingen:
Op bezoekdagen wordt een entreeprijs gehanteerd. Ontvangen entreegelden worden volledig besteed aan verzorging van de schildpadden.

Onze Tip:
Wil je als eerste weten wanneer bezoekdagen worden georganiseerd? Meld je vrijblijvend aan voor de wachtlijst en we houden je op de hoogte.

Dakopstand Schildpaddencentrum grondig aangepakt

Het Schildpaddencentrum is bijna 16 jaar in bedrijf en regulier onderhoud zorgt ervoor dat het gebouw in goede staat blijft. In oktober hebben vrijwilligers van de technische dienst de dakopstand grondig aangepakt. De dakopstand is voorzien van ± 85 m2 glas waardoor daglicht in ruime mate naar binnen kan. Door het grote glasoppervlak kan ook de zon helpen bij het verwarmen van de schildpaddenverblijven. De dakopstand heeft hierdoor een belangrijke meerwaarde voor het Schildpaddencentrum. Tijdens een inspectie werd vastgesteld dat de buitenbeplating dusdanig verouderd was dat deze vervangen moest worden. Het was echter bijzonder teleurstellend eveneens te moeten vaststellen dat de isolatiewerkzaamheden door de aannemer niet goed waren uitgevoerd. Dit heeft zonder meer geleid tot warmteverlies en dus onnodige energiekosten!

De vrijwilligers hebben de dakopstand grotendeels moeten strippen en opnieuw moeten opbouwen. Kieren en gaten zijn dichtgemaakt en nieuwe isolatie is aangebracht. Voor de kenners; het gebruikte isolatiemateriaal bezit een R-waarde van 5,60 dat zeer hoog genoemd mag worden. De nieuwe buitenbeplating is bijzonder sterk en bovendien stormbestendig gemonteerd waardoor de dakopstand weer een groot aantal jaren vooruit kan. Hulde aan onze technische vrijwilligers die het toch allemaal maar in hun vrije tijd doen!

Opmerking:
Dankzij financiële hulp van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum konden de benodigde materialen worden aangeschaft. Hartelijk dank hiervoor!

Speel mee voor het Schildpaddencentrum in de VriendenLoterij

Speel je al mee in de VriendenLoterij maar (nog) niet voor het Schildpaddencentrum dan kan je dit eenvoudig regelen! Je belt naar de ledenservice van de VriendenLoterij (088-020 1020 / 09:00-21:00 uur) en laat je lot(en) omzetten! De sponsorcode van het Schildpaddencentrum is 3915.
Je speelt (nog) niet mee in de VriendenLoterij maar je wil graag meespelen voor het Schildpaddencentrum. Ook dat is eenvoudig te regelen. Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Dankjewel!

Opmerkingen:
Via Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum spelen vele vrienden mee in de Supportactie. De lotenprijs van de Supportactie ligt een stuk lager dan de lotenprijs van de VriendenLoterij. De prijzenpot van de VriendenLoterij is daarentegen veel groter.

De Vakschoenmaker helpt het Schildpaddencentrum

Op 2 april 2017 mochten we van Eneco een symbolische cheque ter waarde van € 250,00 in ontvangst nemen.

Het initiatief hiertoe kwam van Onno Frijn van De Vakschoenmaker met vestigingen in Amsterdam en Baarn. De Vakschoenmaker was niet tevreden over de dienstverlening van Eneco en de energieonderneming bood hiervoor excuses aan. Naast excuses kon De Vakschoenmaker een cheque tegemoet zien als compensatie voor alle ongemakken. Onno vond het een goed idee om de cheque niet zelf in ontvangst te nemen, maar door te geven aan een goed doel. Aangezien Onno al vele jaren vriend van het Schildpaddencentrum is, was het goede doel snel gevonden.

Opmerking:
Het betreffende bedrag is inmiddels door Eneco overgeboekt naar de rekening van Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum. We bedanken Onno Frijn van De Vakschoenmaker voor zijn betrokkenheid.

Ere wie ere toekomt

Dhr. C. Spek van Bouwadviesburo Spek werd tijdens het uitwerken van bouwplannen voor het huidige Schildpaddencentrum gevraagd op te treden als directievoerder. Zijn deskundigheid was zeer gewenst omdat niet eerder een dergelijk opvangcentrum in Nederland was gebouwd. Bassins, waterbehandeling en luchtbehandeling moesten in het gebouw worden gerealiseerd. Ook bezoekers moesten in het Schildpaddencentrum veilig kunnen verblijven. Vergunningverlenende instanties keken mee of het gebouw ging voldoen aan gestelde eisen op gebied van milieuwetgeving, dierentuinenbesluit en brandveiligheid. Dhr. Spek coördineerde dit alles en had daar veel werk aan. Op dat moment kon dhr. Spek niet vermoeden dat de bouw van het Schildpaddencentrum op een bittere teleurstelling zou uitlopen.

Dhr. Spek contracteerde voor de bouw een middelgrote aannemer uit Alphen a/d Rijn. De aannemer gaf nadrukkelijk aan de bouw binnen de gestelde tijd te kunnen voltooien en dus op tijd op te leveren. De werkelijkheid bleek helaas anders. De aannemer startte ruim een maand te laat en het plaatsen van de verdiepingsvloer liep ook nog eens onnodige vertraging op. Het was helemaal slecht gesteld met de bouw van de bassins. Het lukte de aannemer niet om de bassins waterdicht te krijgen. Op een groot aantal plaatsen liep het water gewoon de vloer op. De aannemer heeft wel pogingen gedaan om de lekken te dichten maar die waren verre van adequaat.

Dhr. Spek kreeg het gevoel dat de aannemer niet capabel was om de bassins lekvrij op te leveren. Dit gevoel werd versterkt door de ingeschakelde deskundige van een ingenieursbureau. Het niet lekvrij kunnen opleveren betekende in de praktijk verminderde exploitatiemogelijkheden en dus minder inkomsten voor de stichting. Dhr. Spek vond het daarom belangrijk snel los te komen van de aannemer en een andere aannemer te zoeken die de bassins wel lekvrij kon opleveren. Een andere aannemer is het niet geworden; wel technisch aangelegde vrijwilligers binnen de stichting. Zij zijn er met beperkte middelen in geslaagd alle lekkages te verhelpen en de bassins te upgraden naar een veel betere bouwkundige staat.

Dhr. Spek heeft als directievoerder de spreekwoordelijke kastanjes uit het vuur gehaald en daar nooit voor betaald gekregen. Alle juridische en bouw gerelateerde onderzoekskosten zijn niet door de stichting betaald maar zijn door dhr. Spek en zijn echtgenote voldaan. Dankzij morele en financiële steun van de familie Spek kon het Schildpaddencentrum opstarten. De stichting prijst zich dan ook gelukkig met deze zeer betrokken familie!

Opmerkingen:
Dhr. Spek is inmiddels gepensioneerd en niet meer in de bouwwereld actief. Voor zijn werk is dhr. Spek Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een eer die dhr. Spek volledig toekomt. Tot op de dag van vandaag helpt dhr. Spek bij het bouwkundig onderhouden van het Schildpaddencentrum.

Verboden Schildpadden

De Geelwangschildpad, Geelbuikschildpad en Roodwangschildpad (ondersoorten van de Lettersierschildpad) staan sinds 3 augustus 2016 op de Europese Unielijst van invasieve exoten. Een soort die op de EU-lijst staat mag o.a. niet meer worden verhandeld en niet zomaar worden gehouden. Verder geldt voor EU-lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het geval van verwijderen uit de natuur zal gekozen moeten worden tussen euthanasie of permanente huisvesting in een opvangcentrum.

Particulieren en dierentuinen die deze soorten al in bezit hadden voordat de EU-lijst van kracht werd, mogen de dieren blijven houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarden zijn wel dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten. Met de soorten mag dus niet gekweekt worden!
Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Klik hier voor meer informatie.

Opmerkingen:
Zoek je voor je schildpad(den) een nieuw tehuis? We willen daarbij graag helpen in de vorm van bemiddelen of adviezen verstrekken. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. We gaan dan bekijken welke mogelijkheden er zijn.