Verboden Schildpadden

De Geelwangschildpad, Geelbuikschildpad en Roodwangschildpad staan sinds juli 2016 op de Europese Unielijst (EU-lijst) van invasieve exoten. Een soort die op de EU-lijst staat mag o.a. niet meer worden verhandeld en gehouden. Verder geldt voor EU-lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het geval van verwijderen uit de natuur zal gekozen moeten worden tussen euthanasie of permanente huisvesting in een opvangcentrum.

Particulieren en dierentuinen die deze soorten al in bezit hadden voordat de EU-lijst van kracht werd, mogen de dieren blijven houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarden zijn wel dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten. Dierenwinkels en tuincentra die aan particulieren verkopen, mogen hun voorraad aan schildpadden nog een jaar verkopen.
Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Klik of tik hier voor meer informatie.

Opmerkingen:
Het Schildpaddencentrum is een gespecialiseerde opvang voor schildpadden met een ontheffing om genoemde soorten te mogen opnemen. Schildpadden kunnen niet uit het Schildpaddencentrum ontsnappen. Kweken met schildpadden behoort niet tot de doelstelling van het Schildpaddencentrum. In het Schildpaddencentrum opgenomen schildpadden genieten van een goed verzorgde oude dag.

2 gedachten over “Verboden Schildpadden

  1. jos tops

    Tot de invasieve soorten hoort ook de heilige ibis die door de klimaatopwarming zich in Zuid Europa komt vestigen, wanneer men de vogels onbeperkt mag afschieten, ze niet meer mogen verhandeld of gehouden worden, krijgt men een uitdoofproces, dus op een bepaald moment zullen alle vogels naar hier gemigreerd zijn en zullen ze hier allemaal verdelgd worden, gevolg; heilige ibis uitgestorven?

Reacties zijn gesloten.