Verboden Schildpadden

De Geelwangschildpad, Geelbuikschildpad en Roodwangschildpad staan sinds juli 2016 op de Europese Unielijst (EU-lijst) van invasieve exoten. Een soort die op de EU-lijst staat mag o.a. niet meer worden verhandeld en gehouden. Verder geldt voor EU-lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het geval van verwijderen uit de natuur zal gekozen moeten worden tussen euthanasie of permanente huisvesting in een opvang.

Particulieren en dierentuinen die deze soorten al in bezit hadden voordat de EU-lijst van kracht werd, mogen de dieren blijven houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarden zijn wel dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten.
Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Klik of tik hier voor meer informatie.

Opmerkingen:
Het Schildpaddencentrum in Alphen a/d Rijn is een gespecialiseerde opvang voor schildpadden en bezit een vergunning voor het opnemen van verboden soorten. Schildpadden zijn volledig beschermd tegen wisselvallige weersomstandigheden en kunnen niet uit het Schildpaddencentrum ontsnappen. Kweken behoort niet tot de doelstelling. Schildpadden mogen genieten van een goed verzorgde oude dag en zijn vijf dagen per week te bezoeken.