Verboden Schildpadden

De Geelwangschildpad, Geelbuikschildpad en Roodwangschildpad staan sinds juli 2016 op de Europese Unielijst (EU-lijst) van invasieve exoten. Een soort die op de EU-lijst staat mag o.a. niet meer worden verhandeld en gehouden. Verder geldt voor EU-lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het geval van verwijderen uit de natuur zal gekozen moeten worden tussen euthanasie of permanente huisvesting in een opvang.

Particulieren en dierentuinen die deze soorten al in bezit hadden voordat de EU-lijst van kracht werd, mogen de dieren blijven houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarden zijn wel dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten.
Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Klik of tik hier voor meer informatie.

Opmerkingen:
Het Schildpaddencentrum in Alphen a/d Rijn is een gespecialiseerde rijkserkende opvang voor schildpadden en bezit dan ook de benodigde ontheffing om verboden soorten te mogen opnemen. De erkenning betekent overigens niet dat het Schildpaddencentrum subsidie van de overheid ontvangt. Particulieren en organisaties die schildpadden plaatsen zullen daarom een bijdrage moeten doen in de kosten!

Rijkserkende Opvang