Tag archieven: Unielijst

Verboden Schildpadden

De Geelwangschildpad, Geelbuikschildpad en Roodwangschildpad (ondersoorten van de Lettersierschildpad ofwel Trachemys scripta) staan sinds 3 augustus 2016 op de Europese Unielijst van invasieve exoten. Een soort die op de EU-lijst staat mag o.a. niet meer worden verhandeld en niet zomaar als huisdier worden gehouden. Ook aan vervoer en het opnemen in een opvangcentrum zijn regels verbonden.

Verder geldt voor EU-lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het geval van verwijderen uit de natuur zal gekozen moeten worden tussen euthanasie of permanente opname in een rijkserkend opvangcentrum.

Particulieren en dierentuinen die deze soorten al in bezit hadden voordat de EU-lijst van kracht werd, mogen de dieren blijven houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarden zijn wel dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten. Met de soorten mag dus niet gekweekt worden! Kijk voor meer informatie op de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Opmerking:
Zoek je voor je schildpad(den) een nieuw tehuis bij een particuliere liefhebber dan wel een rijkserkende opvang en ben je hiertoe bereid om afstand te doen? We willen je daarbij graag helpen in de vorm van bemiddelen of adviezen verstrekken. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. We gaan dan bekijken welke mogelijkheden er zijn.